etoro logo

Invester sikkert og hurtigt hos eToro

– En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Invester sikkert og hurtigt hos eToro

En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

Invester uden kurtage hos eToro

Aktier for begyndere: Lær at investere i aktier

For at handle med aktier skal du vælge en strategi, en målsætning og en tidshorisont at arbejde på. Der er mange slags aktier, man kan købe, så sørg for at sætte dig ind i dem alle.

I denne artikel om “aktier for begyndere”, vil du blive præsenteret for grundlæggende viden om aktiemarkedet, samt det at investere i aktier, så du forhåbentlig kan få en bedre forståelse for, hvordan investering i aktier og det at købe aktier fungerer.

Når man tager sit første kig på aktieverdenen, kan det godt virke uoverskueligt – der er mange termer at lære.

Derfor har vi prøvet at gøre denne artikel nem og overskuelig at læse, og inkluderet alt det vi mener, man skal vide, når man tager sit første skridt ind i aktiemarkedet.

Målet er at give dig en solid grundlæggende forståelse af aktiemarkedet.

Du vil blandt andet lære om:

 • hvad aktier er
 • hvordan og hvorfor man investerer i aktier
 • hvilke strategier man kan følge og
 • hvordan skattereglerne omkring emnet fungerer.

Lær at handle med aktier herunder.

Hvad er aktier?

Hvad er aktier?“, spørger du måske om (som mange andre nybegyndere), og det er faktisk meget lige til.

Aktier er andele af et selskab. Når et selskab kommer på en børs (eksempelvis den danske “Nasdaq Copenhagen”, også kaldet den Københavnske Fondsbørs), betyder det, at firmaets aktier kan sælges og købes af offentligheden på børsen, hvorimod de før kun var tilgængelige for privat handel.

Køber du altså en eller flere aktier i et selskab som en investering, vil du eje en andel af dette selskab. Denne aktie har en værdi (kursværdien). Hvis kursværdien af en aktie stiger, betyder det, at det går godt for firmaet, og eftersom du har en ejerandel af firmaet, tjener du altså også penge.

Det kræver dog, at du sælger din aktie, før du reelt har tjent pengene. Dette kaldes et realiseret afkast. Indtil du sælger aktien, vil du blot have tjent penge på papiret. At have tjent penge på papiret betyder, at sælger du din aktie på det specifikke tidspunkt, vil du tjene penge på salget. Det gælder altså om at sælge dine aktier, når de er mere værd, end hvad du købte den for.

Det primære og sekundære marked

Aktiemarkedet er inddelt i det primære og det sekundære markede.

Det primære markede er hvor alle aktier handles første gang. Når et selskab børsnoteres (kommer på børsen for første gang), sælges aktierne i første omgang altså på det primære markede. Der er også her aktier sælges, når der udstedes nye aktier. Virksomheder bliver børsnoteret for at rejse finansiering. Andre former for finansiering inkluderer at tage lån, udstede virksomhedsobligationer eller rejse kapital fra investorer uden at lade sig børsnotere.

Det sekundære markede er det, de fleste tænker på, når man sige aktiemarkedet. Det er her aktier købe og sælges, efter de er blevet købt fra det primære markede. Det er også her størstedelen af alle handler sker. Det er dette markede der påvirker kursværdien af en aktie, og vil altså ikke rejse ydeerligere finansiering til selskabet.

Når du køber din første aktie, vil dine aktier højest sandsynligt komme fra det sekundære markede.

Børsværdi

Børsværdi er den samlede markedsværdi af et børsnoteret selskab. Forklaret på en anden måde, er det hvor mange penge et selskab er værd. Denne værdi kan man udregne på følgende måde:

Antallet af aktier * kursværdien af en aktie = børsværdien

Hvis vi bruger Danske Bank som et eksempel, vil regne stykket se således ud:

862.184.621 aktier * 98,64 kr. pr. aktie = 85.045.891.015 kr. (21. august 2020)

Blot fordi et selskab har udstedt mange aktier, eller har en høj kursværdi, er det altså ikke ensbetydende med, at selskabet er meget værd. Nogle gange udsteder et selskab også flere aktier, hvilket vil drive kursen af aktien ned, da markedsværdien af selskabet stadig vil være den samme.

A- og B-aktier

Nogle selskaber udsteder både A- og B- aktier. Du vil ved køb af begge aktier have andel i selskabet, men de to former for aktier giver forskellige rettigheder. Afhængigt af selskabet, vil du have forskellige rettigheder ved køb af A- eller B-aktier, men her er nogle grundlæggende forskelle.

En A-aktie er “dominerende” i forhold til en B-aktie. Det er fordi, at du som ejer af denne, vil have ret til at stemme ved generalforsamlinger.

En B-aktie vil ikke give dig ret til at stemme, men du vil dog stadig have ret til samme udbytte, som hvis du ejer en B-aktie.

Der er som regel forskel på, hvor mange aktier der er udstedt af de to former. Derfor vil prisen og volatiliteten være forskellige på de to.

Aktiertyper og stategier

Når man begynder sin aktierejse, skal man have en strategi.

Herunder vil du blive præsenteret for de grundlæggende strategier, der findes inden for aktiehandel. Dette er forskellige måder at du kan investere dine penge, så du forhåbentlig kan opnå et positivt afkast på aktier.

Det første du skal tage stilling til er, om du vil være en aktiv eller passiv investor.

 • En aktiv investor er en, der køber og sælger aktier ofte, og samtidig følger meget med i markedet
 • En passiv investor er en, der køber og sælger aktier sjældent, og samtidig følger minimalt med i markedet

Baseret på dette kan du bedre udvælge en strategi, der passer dig.

Du behøver ikke at udvælge en enkelt strategi – du kan sagtens lave en blanding af de forskellige strategier, som passer bedre til dig. Mange aktier ryger også ind under flere kategorier.

Defensive aktier

Den første strategi, vi skal tale om, er investering i defensive aktier. Defensive aktier er aktier, der ikke bliver specielt påvirket af, om det går godt eller dårligt for økonomien. De er stabile og solide, og bliver umiddelbart mest påvirket af, hvordan det går internt i selskabet. Selskaber der producerer varer, vi stadig køber, selvom der er økonomisk krise, vil som regel være defensive aktier.

Kendetegnet på defensive aktier er, at de ikke er volatile. Kursen er som regel stabil. Det er en god ide at have defensive aktier i sin portefølje, især hvis man er overeksponeret i vækstaktier. Der er mindre risiko for, at disse selskaber går konkurs, lige netop fordi vi også køber deres produkter i økonomiske nedsving.

Disse aktier er som regel nogle, man holder i længere tid – 5-10 år. Det kan være en god ide at købe defensive aktier, der også giver udbytte, så man kan tjene nogle penge undervejs, der så kan blive geninvesteret.

» Eksempler på defensive aktier: Coca-Cola, Novo Nordisk og Microsoft

» Læs mere om defensive aktier så du kan blive klogere: Defensive aktier

Udbytteaktier

Udbytteaktier er aktier, hvor selskabet betaler udbytte til alle sine aktionærer. Udbytte betales af virksomhedens overskud i en pågældende periode. Overskuddet kan enten udbetales som udbytte, geninvesteres i selskabet eller begge dele.

Der er mange udbytteaktier, både i Danmark og i resten af verden. Antallet af gange et selskab betaler udbytte varierer fra selskab til selskab. Nogle gør det en enkelt gang pr. år, andre gør det hvert kvartal.

Udbytte betales i kr. pr. aktie ejet – det vil sige, at udbetaler et selskab 1 kr. /aktie, og ejer du 1.000 aktier, vil du få 1.000 kroner i udbytte. Dette bruges af mange til at opbygge passiv indkomst – dog skal man eje aktier for en betydelig mægde penge, før man kan leve af det.

Når man køber udbytteaktier, er formålet med aktien altså at få afkast via udbyttet, og ikke på grund af væksten i firmaet (dette kan ændre sig, hvis aktien falder ind under andre kategorier såsom value eller vækstaktie).

» Eksempler på udbytteaktier: Vestas, Danske Bank og Apple

» Læs mere om udbytteaktier, så du kan investere i dem: Investering i udbytteaktier

Renters rente

Udbytteaktier er populære hos investorer, der er store tilhængere af “renters rente” princippet. Du kan læse mere om dette længere nede.

Vækstaktier

Væktsaktier er aktier, hvor selskabet bag forventes at vokse betydeligt hurtigere end markedet omkring selskabet. Disse aktier betaler oftest ikke udbytte, da al overskud går til geninvestering i virksomheden (for at opnå denne vækst, man forventer selskabet vil opleve).

Køber man vækstaktier, forventer man altså at få afkast på grund af kursstigninger over en bestemt periode. Disse aktier kan både holdes i kortere og længere tid ad gangen.

Vækstaktier købes ofte for en høj pris (P/E – price-to-earnings ratio, eller på dansk, prisen i forhold til omsætningen), da man køber sig ind i et selskab, hvor forventningerne til vækst er høje. Mødes disse forventninger ikke, vil vækstaktier dog ofte se et skarpt fald i pris.

» Eksempler på vækstaktier: Tech-aktier er ofte vækstaktier, da man forventer en høj vækst, og hvor der er større fokus på omsætning og vækst frem for profitabilitet (eksempelvis AirBnB, Tesla og Salesforce).

Value aktier

Value aktier er aktier, der er prissat lavere end deres egentlige markeddsværdi, baseret på selskabets fundamentale værdi såsom udbytte, salg og omsætning. Det betyder i sidste ende, at man betaler mindre, end hvad man får tilbage. Køber du value aktier for 1.000 kr., er målet at de egentlig er mere værd.

En value aktie opstår eksempelvis af en overreaktion i markedet grundet dårlige nyheder. Hvis dette sker, og prisen på en aktie ryger under værdien af, hvad selskabet egentlig er værd, vil denne aktie blive anset som en value aktie. Et af kendetegnene på en value aktie er, at den koster mindre end andre aktier inden for samme branche (selvfølgelig justeret ift. selskabets størrelse).

Ved køb af value aktier, regner man med at skabe et afkast på, at aktien stiger til sin egentlige værdi. Value aktier ses som mindre risikable end vækstaktier, selvom de har samme mål – at stige i kurs. Dette er da man antager, at aktiekursen i sidste ende vil stige til sin egentlige værdi.

» Eksempler på value aktier: Det er svært at give eksempler på value aktier i real tid, da dette altid vil ændre sig. Value aktier er dog oftest større og veletablerede virksomheder eller bankaktier.

Investering i fonde

Vil du gerne investere dine penge, men ved du ikke hvordan, kan du investere i en investeringsfond (også kaldet indeksfond).

En investeringsfond er en pulje af forskellige investorers penge. Denne fond styres herefter af en investeringsforening. Foreningen bestemmer, hvad der skal investeres i – det kræver altså ikke noget fra din side. Du kan selvfølgelig også investere direkte i en fond, så du selv bestemmer, hvilke aktier der skal indgå i fonden. Ofte gøres dette, hvis man tror at et samlet markede vil vækste, men man er i tvivl om, hvilke enkelte aktier, der vil føre løbet.

Et eksempel på dette kan være grøn energi. Hvis du tror, at grøn energi vil brage fremad de næste 5-10 år, men har du ingen ide om, hvilke aktier der individuelt set vil klare det godt, vil det være en god ide at finde en indeksfond, der består af mange bæredygtige aktier.

En indeksfond kan består af aktier, obligationer eller en blanding af de to. Det gør det nemt at komme i gang med aktierhandler, og man kan se det som en form for aktie anbefalinger, hvor anbefalingerne bliver købt og solgt for dig.

» Eksempler på investeringsfonde: Sparinvest INDEX OMX C25 KL er et eksempel på en passiv fond, Danske Invest Danmark Akk. W er et eksempel på en aktiv fond.

Daytrading Vs. Investering i aktier

Når man køber og sælger aktier, kan man gøre det på flere forskellige måder. Dette dækker både de forskellige typer aktier, der findes (som du kan læse foroven), men også den måde man begår sig i aktiehandel.

Her har vi tre måder at købe aktier på:

 • Daytrading
 • Swing Trading
 • Investering

Vi vil kun snakke om Daytrading og Investering i aktier i denne artikel, da daytrading og swing trading er meget ens.

Skal man give de to et overordnet kendetegn, så er daytrading for dig, der gerne vil lave kortsigtede handler (alt fra få sekunder til nogle timer) i volatile aktier eller andre værdipapirer, og investering er for dig, der gerne vil lave langsigtede handler (flere dage, uger, måneder eller år).

Kan du godt lide et “fast pace” miljø, hvor du vil købe aktier ofte, kan daytrading være noget for dig – og omvendt, kan du godt lide at tingene går lidt langsomt, så vil investering måske være mere dig.

Du kan læse mere om de to herunder.

Daytrading

Som nævnt foroven, så er daytrading (som du kan udledde fra navnet) aktiehandler inden for en enkelt handelsdag. Det vil sige, at man sælger aktien på samme dag, som man har købt den.

Daytrading er blevet mere og mere populært – især i takt med, at det blivere mere tilgængeligt at lave hurtige handler på nettet og børsmæglere får lavere kommissioner og spreads. Dette betyder også, at der er flere og flere, der lever af at daytrade.

Daytrading vil ofte være mere attraktivt, da man kan tjene flere penge på aktier hurtigere, eftersom man hele tiden geninvesterer sine gevinster. Det er dog også mere risikabelt. Ved man ikke, hvad man laver, vil man hurtigt kunne tabe sine penge, lige netop fordi man laver flere handler.

Daytrading hænger enormt meget sammen med teknisk analyse (hvilket du kan læse om længere nede). Da man handler på et meget kort interval, vil det være begrænset, hvor meget indflydelse de grundlæggende markedsbetingelser vil have på aktiekursen.

Man er en enormt aktiv investor, når an daytrader, da man sidder og kigger på skærmen hele tiden, for at finde en god handel. Der er samtidig mange følelser indblandet i daytrading, da man ofte satser på mindre bevægelser (1-5%) i stedet for store bevægelser (20-100%), som man gør, når man investerer.

» Læs mere: Daytrading

Candlesticks

Vil du tjene penge på aktier gennem teknisk analyse, skal du lære om candlestick grafer. Her investerer man baseret på, hvordan en “candlestick bar” ser ud. Der er mange professionelle investorer, der baserer deres strategier på candlesticks.

Investering

Investering er det modsatte af daytrading. Når man investerer, vil man holde på sine aktier i længere tid ad gangen. Dette gør handel med aktier mindre hektisk, og man kan altså tage sig bedre tid med sin aktieinvestering. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det er nemmere.

Investering har været omkring i så mange år, at det ikke engang er sikkert hvornår det startede. Man har altid investeret – både i hærer, aftaler og nu aktier. Det er blevet nemt at investere i aktier for begyndere (vi har beskrevet processen længere oppe i artiklen).

Hvor daytrading ofte er baseret udelukkende på teknisk analyse, består investering også af fundamental analyse. Her vil man tage et kig på udviklingen i virksomheden, markedsbetingelserne, og hvordan prisen på aktien korrelerer med den information man indsamler, så man kan finde ud af, om et givent selskabs aktie skal opad eller nedad.

Funamental analyse nøgletal

Herefter kan man altså købe og sælge aktier, som man mener, man vil tjene på. Finder man intet interessant, vil man selvfølgelig lade være med at investere i aktien.

Investering i aktier for begyndere kan være en relativt nem affære at komme i gang med. Man kan blot finde en aktie, som man kan lide, og købe den. Vil man dog gerne have en lidt mere struktureret tilgang til det, er der utallige bøger om investering, som man kan gå i gang med.

» Læs mere, hvis di vil i gang med at investere i aktier: Investering

Hvorfor skal du investere i aktier?

Der er flere grunde til at investere, og mange gør det af forskellige grunde. Nogle af de største er dog:

 • At opnå finansiel frihed gennem aktiehandel
 • At supplere nuværende indkomst
 • At tjene passiv indkomst som supplerende indkomst
 • At spare op til en bedre pension

Det omhandler dog alt sammen en ting: at tjene penge.

Den største grund til, at du bør investere, er, at hvis du blot lader dine penge sidde i banken, vil de langsomt blive mindre værd (primært grundet inflation). Kort sagt betyder inflation, at penges værdi formindskes grundet stigning i prisen på varer.

Eksempel: En liter mælk kostede i 1950 0,5 kr. – 50 år senere kostede en liter mælk 6,19 kr.

I Danmark og EU forsøger vi at holde inflationen under 2% årligt. Det lyder måske ikke af meget, men dette har en stor effekt over længere tid. Hvis du har 100.000 stående i banken i 20 år, vil værdien formindskes med omkring 35%, såfremt inflationen er 1,5% hvert år.

Har du dine penge i aktier, kan du dog sørge for at pengene bliver mere, og ikke mindre, værd. Det har selvfølgelig en risiko, men hvis man gerne vil investere i aktier, er det en risiko, man bliver nødt til at løbe.

inflation

Når man investerer, kan man gøre brug af “renters renter” princippet. Dette princip går i bund og grund ud på, at du af dine investeringer tjener renter hvert år, kvartal eller måned (afhængigt af investeringen). Disse renter geninvesterer du, lige så snart du får dem, så du ved næste udbetaling vil tjene endnu flere renter – og sådan gentager det sig.

På denne måde vil man tjene eksponentielt flere penge hvert år – såfremt alting går efter planen selvfølgelig.

Eksempel: Hvis du starter med en investering på 10.000 kroner og får udbetalt 10% hvert år, som du geninvesterer, vil du efter 20 år have 67.274 kr. – og efter 40 år vil du have 452.592 kr.

Renters rente

Aktiehandel for begyndere: Sådan køber du din første aktie

Investering i aktier kan foregå på mange måder og mange steder. Der er efterhånden så mange handelsplatforme, at det ikke er til at holde styr på den alle sammen, så herunder giver vi vore bud på, hvor det bedste sted at handle med aktier er.

Længere nede i indlægget vil du få mere viden om, hvordan du kan lægge en strategi for din handel, og hvordan du finder frem til, hvilke aktier du skal købe og sælge.

1. Vælg en børsmægler

Det er svært at sige, hvad der er det bedste sted at handle aktier, da det varierer meget afhængigt af hvordan, og hvad, man køber/sælger – der er ikke en platform, der har “de bedste aktier”. Herunder får du dog nogle bud på gode platforme, til køb og salg af aktier i forskellige størrelser og afskygninger.

Aktiehandel med eToro

eToro er en glimrende platform, hvis du gerne vil handle med CFD’er (et værdipapir der følger prisen af et underliggende instrument). De har en stort udvalg af alt lige fra aktier (fra 17 børser), råvarer, kryptovaluta og alt derimellem.

Aktiehandel med eToro er uden kommission det meste af tiden. Derimod har de ofte et lille spread på deres aktier.

Hvis du skal investere i aktier for første gang, og købe din første aktie, kan du eventuel prøve CopyTrading. Her vil du kunne kopiere erfarne tradere, så du kan købe og sælge aktier, som de tradere selv investerer i, lige fra amerikanske aktier til olie eller guld.

Det er glimrende platform, hvis du gerne vil have et bredt udvalg.

68% af detailinvestorer taber penge på CFD handel med eToro. Du bør overveje om du har råd til at løbe risikoen for at tabe penge.

Aktiehandel med Nordnet

Nordnet er flere gange blevet kåret til den bedste aktier handelsplatform i Danmark. Den er nem at bruge, og så har de et rigtig stort udvalg af aktier i norden. Vil du gerne handle med aktier eller handle med fonde i nordiske lande, (eksempelvis Novo Nordisk), er Nordnet helt klart en anbefalet platform, og helt sikkert også en af de mest populære.

Hvad angår kommission, så har Nordnet altid en værdi. Denne varierer afhængigt af, hvor meget du handler med. Den mindste kommission ligger på 29 DKK, men skifter til 0,10%, hvis du handler for mere end 29.000 kr. på en enkelt handel (kommissionen kan være højere, hvis du handler med andrer børser end den danske).

Køb af aktier med Saxo Bank

Hvis du vil gøre brug af en aktiesparekonto til dine første aktiekøb, skal du investere i aktier hos Saxo Bank med deres platform “SaxoInvestor” (eller din egen bank). Det kan være en god ide, da du kan spare lidt penge i skat på dit aktieafkast, og banken vil håndtere alt hvad angår skat.

Derudover har SaxoInvestor (deres investeringsplatform) et super godt udvalg af aktier, både i Danmark og Globalt. Der er umiddelbart en 0,10% kommission på alle handler, hvilket gør det en smule mere attraktivt end Nordnet.

Platformen kan dog kræve en smule tilvænning.

2. Registrer og indsæt penge

Når du har udvalgt dig en platform, er det selvsigende, at du bliver nødt til at registrere dig. Denne process varierer fra platform til platform, men der er nogle trin, der går igen.

Det første du skal gøre, er at registrere dig med e-mail, navn og kodeord. Herefter vil du blive spurgt om andre information såsom adresse, telefon nummer, osv.

Når du har indtastet al din information, vil man på nogle platforme få lov til at komme ind og se, hvordan deres platform fungerer – men man vil ikke have mulighed for at handle med aktier endnu (nogle steder kan man handle med fiktive penge). Du skal nemlig indsende dit ID (kørekort, pas eller andet lignende) og dokumentation af din adresse (kontoudskrift, elregning eller andet lignende).

Nogle steder skal du svare på yderligere spørgsmål, såsom hvor meget du har handlet med før, hvor erfaren du er osv.

Når du har fuld adgang, skal du sætte penge ind, som du kan handle med. Husk ikke at indsætte flere penge, end du har råd til at tabe.

3. Køb aktier (din første aktie)

Når du har midler på kontoen til køb og salg af aktier, er det tid til at finde en aktie (du kan læse mere om, hvordan man kan gøre dette længere nede i indlægget). Når du har gjort dette, og du skal købe din aktie, vil du de fleste steder blive opkrævet et lille gebyr kaldet kurtage.

Kurtage er platformens måde at tjene penge på. Dette beløb varierer fra platform til platform. Kurtagen kan både være et fast beløb eller en procentandel af hvad handlen vil koste.

Andre platforme tager ikke kurtage. I stedet har de et spread på deres værdipapirer. Et spread (en spredning) er en lille difference mellem købs og salgsprisen, der bliver lagt oven i den egentlige kurs. Hvis du eksempelvis vil købe en aktie med en kurs på 50, kan du have mulighed for at købe den til kurs 50,25 – du betaler altså 0,25 kr. ekstra pr. aktie. Nogle gange er dette en fordel, andre gange er det en ulempe. Der er som regel et spread i stedet for kurtage, når man handler med CFD’er.

Analysering af aktier for begyndere

Før man kan købe en aktie, skal man finde ud af, hvilken aktie der vil stige/falde i værdi. Aktiehandel er sjældent gætteri.

Bag en enkelt aktiehandel kommer ofte mange aktie anbefalinger fra analytikere, en masse analyserarbejde af forrige grafer, forrige situationer, det nuværende aktiemarkede og de nuværende betingelser i samfundet.

Afhængigt af, hvilken skole man tilhører, vil man analysere en aktie forskellige: teknisk eller fundamental analyse.

De to analyseformer er store emner, og vi kan desværre ikke gennemgå det hele i denne artikel, men her er den grundlæggende ide.

Fundamental analyse

Aktieinvestering var i en lang periode baseret udelukkende på fundamental analyse. Man troede, at det var den eneste måde at handle aktier.

Fundamental analyse går i bund og grund ud på, at man analyserer et selskabts fundamentale værdier (salg, omsætning, fremtidsudsigter, udbytte, struktur), og krydssammenligner dette med markedet og selskabets aktiekurs. Dette involverer enormt mange tal, artikler, vurdering og analyse, og vil i sidste ende kunne give dig en ide om, hvor vidt aktien skal op, ned eller om den ikke går nogle stedet.

Handel med aktier baseret på fundamental analyse bliver ofte brugtved aktie investering, altså, når man planlægger at holde på aktien i lang tid. De grundlæggende markedsbetingelser kan selvfølgelig ændre sig undervejs, og firmaet kan selvfølgelig også skifte retning undervejs, men grundlæggende vil en god fundamental analyse kunne vise vejen de næste par år – så længe man har haft denne i tankerne, ved udførsel af sin fundamentale analyse.

Når man udfører en fundamental analyse, forsøger man at svare på spørgsmål såsom:

 • Vokser virksomhedens omsætning?
 • Skaber den faktisk profit?
 • Er virksomheden stærkere end konkurrenterne?
 • Hvor meget gæld har virksomheden, og kan den betale gælden tilbage?
 • Hvordan klarer ledelsen det i virksomheden?

Teknisk analyse

Teknisk analyse er en nyere måde at begå sig i aktieinvestering end fundamental analyse. Hvor fundamental analyse er baseret på selskabets fundamental værdier, går teknisk analyse i en komplet modsat retning. Her analyserer man en akties graf, for at finde mønstrer, der vil vise, om markedet går op eller ned.

Teknisk analyse er baseret på ideen om, at historien gentager sig. Man analyserer aktiens graf (i stedet for selskabets værdier) og prøver at finde mønstre, der har gentaget sig tusindvis af gange før i markedet. Lykkes dette, kan man købe en aktie baseret på mønsteret. Eftersom historien bør gentage sig, bør man have en procentvis fordel ved køb efter specifikke mønstre.

Aktiehandel er dog aldrig garanteret, da der ofte vil være flere mønstre/faktorer/indikatorer der påvirker prisen.

Eksempler på tekniske indikatorere (mønstrer) kan være:

 • Support/resistance
 • Head and shoulder
 • Fibonacci retracement

Da teknisk analyse først kom til, blev der gjort grin med konceptet – men efterhånden som man blev bedre til det, og det begyndte at blive profitabelt at følge denne analysemodel, blev det mere og mere populært. Nu er der investorere der udelukkende benytter sig af teknisk analyse.

Teknisk analyse er især populært blandt daytradere, da man hurtigere kan komme frem til en ide om, hvilken vej markedet skal hen. Ved hurtigt at identificere et mønster, kan man hurtigt tage sin beslutning, i stedet for at skulle bladre igennem et helt selskabs regnskaber for de sidste 5 år.

» Læs mere: Teknisk analyse

Diversificer din aktieportefølje

Hvis man får for meget af en enkelt ting, også selvom den er god, så kan det ende med at være skidt – og det gælder også ved aktiehandel.

Når du skal købe aktier, skal du sørge for, at du diverficerer dig – altså at du køber forskellige aktier. Dette kan man heldigvis gøre på mange måder, så man stadig kan investere i aktier, som man selv tror vil gå opad. Det kan både betyde at købe aktier fra forskellige lande (danske aktier vs. amerikanske aktier) eller at købe aktier fra forskellige brancher.

Køb aktier fra forskellige brancher

Den første måde du kan divercificere er, at du kan investere i forskellige brancher. Hvis du er overeksponeret i flybranchen, og der kommer en krise såsom Covid-19, så vil din aktieportefølje styrtdykke. Men har du spredt din risiko over flere brancher, vil du ikke miste nær så mange penge. Du kan eksempelvis fordele det således:

 • 20% i flyaktier
 • 20% i bilproducenter
 • 20% i bærdygtig energi
 • 20% i teknologi
 • 20% i detailhandel

Køb aktier fra forskellige lande

Den anden måde at diversificere på er, at købe aktier fra forskellige lande. På denne måde vil ens aktier ikke falde for meget, hvis det går dårligt for økonomien i eksempelvis Danmark, hvis man kun ejer danske aktier. Køb derfor aktier fra eksempelvis Norge, Sverige, USA, England eller Tyskland. Når man handler med aktier, er det også sjældent, at man ikke kan finde noget af værdi i andre lande.

Et eksempel på en porteføjle kunne være:

 • 40% Amerikanske aktier
 • 20% Danske aktier
 • 15% Tyske aktier
 • 15% Norske aktier
 • 10% Svenske aktier

Køb forskellige værdipapirer

Selvom dette indlæg handler om “aktiehandel for begyndere”, skal det dog nævnes, at der selvfølgelig også er andre former for værdier, man kan investere i. Dette kan eksempelvis væe kryptovaluta, obligationer, ejendomshandel, crowdlending eller råvarer.

Det er en rigtig god ide, at splitte sine penge ud over forskellige værdipapirer, or selvom man diversificerer sin aktiehandel, vil aktiemarkedet stadig ofte gå op og ned som en helhed – her kan det være en god ide, at eje andet end aktier. Et eksempel kunne være:

 • 40% aktier
 • 25% obligationer
 • 15% ejendomshandel
 • 10% crowdlending
 • 10% kryptovaluta
Portefølje eksempel

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er aktier?

Aktier er værdipapirer, der viser at du har en ejerandel af et firma. Når du som investor køber en aktie, ejer du altså en anddel af firmaet, hvis aktie du har købt. Har firmaet udstedt 100.000 aktier, og ejer du 1.000 af dem, ejer du altså 1% af firmaet.

Hvordan køber man aktier?

Du køber aktier på en aktiebørs. Dette gør du gennem en børsmægler. En børsmægler kan både være en person eller en online platform. Eksempler på dette er din bankrådgiver, din bank eller en online handelsplatform (eToro).

Hvor skal man købe aktier?

Du skal købe aktier, der hvor det giver mest mening. Hvis du synes det er lettest gennem din netbank, og går du ikke rigtig op i kurtage, vil dette være den bedste løsning. Hvis du gerne vil have mere kontrol og flere værktøjer, vil vi anbefale en handelsplatform som Nordnet eller eToro.

Hvordan tjener man penge med aktier?

Du kan tjene penge med aktier på to måder: at købe eller sælge aktier. Køber du en aktie, tjener du penge, hvis denne aktie stiger i værdi, så du kan sælge den for et højere beløb. Sælger (shorter) du en aktier, tjener du penge, hvis denne aktie falder i værdi, så du kan købe den tilbage for et billigere beløb.

Hvilke aktier skal jeg købe i dag?

Du skal købe de aktier, du mener har vækstpotentiale eller ikke afspejler den egentlige værdi af et selskab. Det er som regel en god investering at lægge sine penge i solide aktier. Du skal også købe aktier baseret på din strategi, hvilket du kan læse mere om længere oppe.

Hvordan investerer man i aktier?

Man kan investere i aktier på mange måder. Du kan enten håndtere det selv, eller du kan lade en investeringsfond lave investeringer i aktier for dig. Dette kan både være aktiv eller passiv investering. Der er fordele og ulemper ved alle former for investering, så vælg den model, der passer dig bedst.

Hvornår åbner aktiemarkedet?

Aktiemarkedet i Danmark åbner klokken 9 hver morgen, og det lukker igen klokken 16. Dette er kun i hverdagene, så aktiemarkedet er kun åbent i disse 8 timer. Det amerikanske markede åbner klokken 15.30 dansk tid, og lukker igen 22 dansk tid.

Hvornår skal man købe aktier?

Man skal købe aktier, når man tror på, at man kan tjene penge på det. Der er aldrig nogen, der med 100% sikkerhed kan vide, hvornår aktier vil stige eller falde, men dette er heller ikke nødvendigt, for at tjene penge på aktieinvesteringer.
Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.