etoro logo

Invester sikkert og hurtigt i aktier hos eToro

– En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Invester i aktier på eToro

En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

Invester i aktier uden gebyrer

Teknisk Analyse

Aktie analyse er måden, du finder ud af, om du skal købe eller sælge en aktie. Teknisk analyse er en form for aktie analyse ofte brugt af tradere verden over. Hovedideen bag teknisk analyse er, at historien gentager sig, og at man derfor kan forudsige markedet ved hjælp af værktøjer, indikatorere og mønstre.

Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en analysemetode, der bruges til at forudsige bevægelser i finansielle instrumenter. Idéen bag teknisk analyse er, at historien altid gentager sig. Med denne information, vil man kunne forudsige kursbevægelser, når bestemte mønstre gentager sig. Ved banyttelse af teknisk analyse, kigger man udelukkende på bud- og udbudspriser, historiske kurspriser og bevægelserne i markedet – alle fundamentale nøgletal tages ikkke i betragtning, når man vurderer, om man skal købe eller sælge en aktie.

Teknisk analyse benyttes af størstedelen af daytradere, og benyttes også af mange investorere.

Når man benytter sig af teknisk analyse, er målet, at analysere psykologien bag markedet. Man forsøger altså at finde købssignaler eller salgssignaler baseret på menneskers psykologi. Under bestemte markedsbetingelser, opfører mennesker sig på en bestemt måde – og det er dette princip man udnytter, når man bruger teknisk analyse. Man handler ikke baseret på virksomhedernes nøgletal, som man gør ved fundamental analyse. Ved at tolke psykologien i markedet, kan man finde ud af, om der er flest købere eller sælgere, og på denne måde kan man finde ud af, om markedet vil stige eller falde.

Eksempel: Hvis et mønster forekommer flere gange, og prisen på en aktie stiger, hver gang dette mønster viser sig, vil man ifølge teknisk analyse skulle købe aktien, når man ser dette mønster.

Sandsynligheder

Når man benytter sig af teknisk analyse, forvandler man trading til et sandsynlighedsspil. Hele ideen er, at man ved, at når et bestemt mønster, en bestemt formation eller et bestemt signal viser sig, så har man X% chance for, at prisen stiger eller falder. Det gælder altså om at finde en fordel – et bestemt signal, hvor man ved, at man har en højere sandsynlighed for at vinde end at tabe.

Det beskrives godt i bogen “Trading in the zone”, skrevet af Mark Douglas:

“There is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that define an edge. In other words, based on the past performance of your edge, you may know that out of the next 20 trades, 12 will be winners and 8 will be losers. What you don’t know is the sequence of wins and losses or how much money the market is going to make available on the winning trades. This truth makes trading a probability or numbers game. When you really believe that trading is simply a probability game, concepts like ‘right’ and ‘wrong’ or ‘win’ and ‘lose’ no longer have the same significance.”

Husk altså: alle tradere taber penge fra tid til anden. De gode tradere vinder bare mere, end de taber. De vinder ikke nødvendigvis flere gange, men de vinder flere penge.

Candlestick grafer

Der er mange typer grafer, men den mest brugte er candlestick grafen. Et candlestick er en måde at holde styr på, hvad prisen på et bestemt værdipapir var på et bestemt tidspunkt. Denne type graf får sit navn fra de individuelle barer, der vises på grafen, da de ligner lysestager.

Denne type graf er meget informativ, når man sammenligner den med en simpel linjegraf. Afhængigt af hvilken tidsramme man har valgt, vil hver bar repræsentere en bestemt periode. En 5-minutters tidsramme betyder, at en enkelt bar repræsenterer 5 minutters kursbevægelser. Med denne information kan man begynde at analysere og drage konklusioner, baseret på barenes bevægelser, udseende og mønstre.

Før du kan analysere en candlestick graf, skal du dog vide, hvordan en enkelt candlestick bar er opdelt.

Der er to typer candlesticks: positive og negative. Afhængigt at dine og din børsmæglers indstillinger, kan disse have forskellige farver, men standarden er oftest grøn for positiv og rød for negativ.

Hver candlestick har 3 komponenter:

 • Upper shadow (øvre skygge): Viser den højeste pris der blev handlet inden for den valgte tidsramme
 • Lower shadow (nedre skygge): Viser den laveste pris der blev handlet inden for den valgte tidsramme
 • The body (kroppen): Viser prisen og prisforskellen ved barens åbning og lukning. Er baren grøn, var prisen højere ved luk end ved åbn, og er baren rød, var prisen lavere ved luk end ved åbn.

Ved hjælp af disse 4 informaitoner, kan man begynde at analysere og fange købs- og salgssignaler. Mere behøves i teorien ikke, for at man kan være en succesfuld trader.

Candlesticks

Candlestick formationer

En essentiel del af teknisk analyse er de grundlæggende candlestick formationer. Dette er formationer, der udelukkende kan udledes fra en enkelt eller en enkelt gruppe af barer. Oftest består en candlestick formation ikke af mere end 5 barer. Ideen er, at man ud fra disse simple og små formationer kan udlede, hvilken vej markedet går.

Candlestick mønstre drager igen på ideen om at spotte markedets psykologi. En candlestick bar repræsenterer traderes køb og salg, og man kan dermed se, hvordan disse tradere tænker. Ved bestemte formationer bør man altså have en fordel, eftersom formationerne gennem tiden har haft en højere sandsynlighed for at ende med et bestemt resultat.

Herunder har vi indsat nogle af de formationer, som du bør kende, hvis du går i gang med at handle baseret på teknisk analyse med candlestick barer.

Hammer_Inverted hammer mønster teknisk analyse
Hammer_Inverted hammer
Dojis teknisk analyse for dummies

Tidsramme

Der er to ting, der spiller ind, når man skal købe eller sælge en aktie gennem teknisk analyse: tidsrammen og de tekniske indikatorere eller mønstre man analyserer med. Tidsrammen har stor indflydelse på, hvordan man opfatter markedet – og det kan også påvirke styrken af signalet. Større tidsrammer giver stærkere signaler, og jo stærkere signalet er, jo større chance er der for, at ens analyse og forudsigelse vil passe.

En graf kan indstilles på forskellige tidsrammer. Den valgte tidsramme vil have indflydelse på, hvor lang tid det vil tage en enkelt candlestick bar at forme sig. De hyppigst bruge rammer er:

 • 2 minutter
 • 5 minutter
 • 15 minutter
 • 30 minutter
 • 1 time
 • 4 timer
 • 1 dag

Har man valgt en 15-minutters graf, vil hver enkelt candlestick bar udgøre 15 minutter.

Valget af tidsramme kommer også an på, hvordan den enkelte trader handler. Der kan være stor forskel på, hvordan man opfatter markedet, baseret på hvilken tidsramme man analyserer på. Er man en langtidssigtet investor, skal man sørge for at analysere på en længere tidsramme. Er man daytrader, giver det mere mening at kigge på en mindre tidsramme. Se eksempelvis herunder.

Her kan du se et eksempel på, hvordan teknisk analyse kan påvirkes af tidsrammen. På billedet herunder ser du en 5-minutters graf.

5 min graf

Coca-Cola (KO). Billede taget fra eToro.

Herunder ses samme aktie, men på en 1-times graf.

1 time graf

Teknisk analyse af trends

En trend er den generelle retning af et værdipapirs kursbevægelser. Når man skal identificere en trend vha. teknisk analyse, gør man brug af tendlines eller price action (prisbevægelse). Mange tradere handler i samme retning som trenden (og i teorien er dette også den bedste måde at tjene penge), og andre prøver at spotte vendingen i markedet (trend reversal). Trends er en vigtig del af aktieanalyse, da det er denne der sætter din generelle mening om, hvor vidt du skal købe eller sælge aktier i det givende markede.

Der er tre typer trends: Uptrend (når prisbevægelsen generelt går opad), downtrend (når prisvbevægelsen generelt går nedad) og sideways trends (når markedet hvergår går op eller ned).

Herunder går vi kort igennem dem.

Uptrend

Begrebet “uptrend” beskriver prisbevægelserne af en aktie eller andre værdipapirer, når den generelle bevægelser er opad. Når markedet bevæger sig opad, vil hver top være højere end den forrige, og hver bund vil også være højere end den forrige. Så længe dette fortsættes, er uptrenden intakt.

For at tjene penge i en uptrend, køber tradere som regel en aktie, når den laver en reaktion opad – altså når der sker et hurtigt prisfald i kursen. Her vil man kunne købe “billigt”, da man vil gå ud fra, at trenden fortsætter opad.

Uptrend

Eksempel på uptrend med små reaktioner nedad.

Downtrend

En downtrend er det modsatte af en uptrend. En downtrend beskriver prisbevægelserne af en aktie eller andre vlrdipapirer, når den generelle bevægelse er nedad. Når prisen på et værdipapir bevæger sig nedad, vil hver top være lavere end den forrige, og hver bund vil ligeledes være lavere end den forrige. Så længe det samme mønster ses, vil downtrenden være intakt. Når dette stoppes, vil trenden have skiftet.

For at tjene penge i en downtrend, shorter tradere som regel en aktie, når den laver en reaktion opad – altså når aktien laver en hurtig prisstigning, som modsvar på det lange træk nedad.

Downtrend

Eksempel på downtrend med små reaktioner opad.

Sidelæns trend

Den sidste type trend, er en sidelæns trend. Når markedet trender sidelæns, betyder det, at den generelle kurs ikke går op eller ned, men at prisbevægelsen kun er inden for et bestemt område. Dette kaldes også for en trading range. Når man handler i en trading range, vil kursen gå op og ned inden for et mindre interval – det kan eksempelvis være 20 kr. op og ned. Toppen af dette interval vil fungere som resistance, og bunden vil fungere som support (læs mere om dette længere nede).

For at tjene penge i en sidelæns trend, vil tradere som regel købe når kursen er i bunden af trading rangen, og sælge når kursen er i toppen af trading rangen. Dette kan gøres, da man forventer at kursen vil falde, når den når toppen af intervallet – og omvendt i bunden.

Teknisk analyse værktøjer

Mange tilhængere af teknisk analyse gør også brug af værktøjer. Tekniske værktøjer er eksempelvis glidende gennemsnit, volumen, RSI og mange flere. Disse er lavet til at analysere graferne hurtigere, så du kan få hurtig adgang til information.

Det er vigtigt at du forstår, at et teknisk analyse værktøj ikke kan give dig en skudsikker fremgangsmåde til køb og salg af aktier. De tekniske værktøjer er lavet, så du nemmere og hurtigere kan få adgang til info, der kan hjælpe dig med at beslutte, hvor vidt du skal købe eller sælge. Det er hjælpemidler, så du kan tage en bedre informeret beslutning.

Selvom du har adgang til hundredevis af forskellige værktøjer, så kan det være en god ide at begrænse sig. Flere værktøjer er ikke nødvendigvis en god ting. Sørg for at lave en strategi, der passer til din analysefremgang – om det betyder 0 værktøjer eller 5 værktøjer, det er individuelt fra investor til investor.

SMA (Simple moving average)

Et simpelt glidende gennemsnit (som det hedder på dansk) er en teknisk indikator, der beregner gennemsnittet af en række priser. Oftest er det lukkeprisen, der bruges til denne beregning. Du vælger selv, hvor mange barer, der skal inkluderes i regnestykket.

Det simple glidende gennemsnit udregnes ved at plusse nylige priser sammen, og derefter dividere dette tal med antallet af perioder inkluderet i regnestykket. Dette giver et resultat der ændrer sig hurtigt ved et kortsigtet glidende gennemsnit (eksempelvis 14 perioder), men langsomt ved et langsigtet glidende gennemsnit (eksempelvis 200).

En populær måde at benytte simple glidende gennemsnit er, at bruge to på samme tid, en kortsigtet og en langsigtet. Når linjen for det kortsigtede glidende gennemsnit er over linjen for det langsigtede, betyder det, at trenden forventes at gå opad, og når det langsigtede glidende gennemsnit er over det kortsigtede, forventes trenden at gå nedad.

Bruger du en 50-dages SMA og en 200-dages SMA, hedder det et “Death Cross”, når 50-dages SMA’en rykker under 200-dages SMA’en. Når det omvendte sker, så hedder det et “Golden Cross”.

EMA (Exponential moving average)

EMA er, ligesom SMA, et glidende gennemsnit. Forskellen på de to er, at hvor et simpelt glidende gennemsnit lægger lige meget vægt på alle perioder, bliver der med et eksponentielt glidende gennemsnit lagt mere vægt og betydning på de seneste perioder. Det betyder også, at denne form for glidende gennemsnit reagerer voldsommere til nye perioder end et simpelt gennemsnit.

EMA bruges på samme måde som SMA. Det bruges begge til at spotte købs- og salgssignaler hos aktier og andre værdipapirer, og metoden er den samme. Grundlæggende bruger man et kortsigtet og en langsigtet glidende gennemsnit, og når det kortsigtede krydser over med det langsigtede, har man et signal. 12- og 26-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA’er) bruges ofte til kortsigtede analyser, hvorimod 50- og 200-dages glidende gennemsnit bruges til langsigtede analyser.

Glidende gennemsnit bruges meget af tradere, der benytter sig af teknisk analyse. Dog kan de gøre mere skade en gavn, hvis de bruges forkert. Sørg derfor for, at du forstår hvordan de fungerer, inden du begynder at bruge dem i dine analyser.

RSI

Det relative styrke indeks (Relative Strength Index – RSI) er en momentum indikator, der bruges i teknisk analyse til at måle størrelsesordenen af de seneste prisændringer af prisen på en aktie. RSI bruges til at spotte oversolgte eller overkøbte situationer hos atkier eller andre værdipapirer. RSI vises som en oscillator (en linje mellem to ekstremer), og måles mellem 0 og 100.

Oftest bruges RSI til at måle værdier over 70 samt under 30. Befinder RSI værdien sig på over 70, betyder det at det specifikke værdipapir er overkøbt og bør i teorien falde i pris. Befinder RSI værdien sig på under 30, betyder det at værdipapiret er oversolgt, og det bør i teorien stige i pris. Der er dog ingen garantier, da der sagtens kan opstå undtagelser.

RSI bruges også ofte til at spotte divergens i markedet. Hvis grafen bevæger sig anderledes end RSI værdien, kan dette være købs- og salgssignaler. Hvis RSI’en viser højere bunde, mens grafen viser lavere bunde, er det et tegn på at trenden går opad. Viser RSI’en højere toppe, mens grafen viser lavere toppe, er dette et tegn på, at trenden går nedad.

Vær opmærksom på at i et opad trendende markede, vil oversolgt ofte ligge væsentlig højere, og omvendt for en nedadgående trend. Dette sker, da man i en trend sjældent vil se modreaktioner, der når en RSI værdi på 70, men nærmere 50. Du kan derfor justere din RSI i disse tilfælde (koncept af Constance Brown fra CMT).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD er en trend-følgende momentum indikator, brugt af mange tradere verden over. Den viser forholdet mellem to glidende gennemsnit af et værdipapirs pris (aktier, ETF’er, indeks osv.). MACD udregnes ved at trække 26-dages EMA’en fra 12-dages EMA’en. Resultatet af dette er MACD-linjen.

På et display indsættes en 9-dages EMA, der bruges som en “basis” linje. Denne linje bruges også som en trigger linje. Når MACD krydser over trigger linjen, udløses der et købssignal, og når MACD krydser under trigger linjen, udløses der et salgssignal. Jo længere der er imellem 12-dages EMA’en og 26-dages EMA’en, jo stærkere vil trenden være, og jo højere eller lavere vil MACD være ift. basis linjen.

MACD bruges oftest som et signaæ på tre måder: når den krydser over (som forklaret foroven), når der er divergens mellem MACD og grafen, eller når der er hurtige fald eller stigninger på MACD indikatoren.

Volumen

Volumen er det specifikke antal aktier, andele eller værdipapirer der bliver handlet inden for en periode. Trading volumen er en teknisk indikator, fordi det repræsenterer aktiviteten af et værdipapir eller et markede. Informationen som tradere udleder fra volumen, bruges ofte til enten af bekræfte eller afkræfte eksistensen af en trend, fortsættelsen af en trend eller en trend-vending. Volumen kan i bund og grund bekræfte, om der er er et markede for et givent værdipapir, hvilket kan være afgørende for købet af dette.

Hvis volumen er høj, rykker prisen på en aktie sig ofte i en enkelt retning. Derfor kan man udlede, gennem høj trading volumen, at man skal købe sig ind i trenden.

Volumen kan også være en god måde at finde ud af, hvornår man skal sælge sine aktier. Har man købt en stor andel aktier, og går aktien fremad med stor handelvolumen, vil man vide, at trenden højest sansyndligt fortsætter. Hvis aktiviteten (volumen) pludselig stopper, så kan det være et tegn på, at trenden er ved at vende. Lav volumen kan altså være en tegn på, at man skal sælge.

Teknisk analyse mønstre

En stor del af teknisk analyse er at indetificere mønstre. Disse mønstre har gentaget sig tusindvis af gange i løbet af de mange seneste årtier, og derfor har vi som tekniske analytikere en stor databank, hvori vi kan se hvordan aktiekurserne opførte sig, efter disse mønstre dukkede op.

Der er mange mønstre, nogle mere velkendte og brugte end andre. Dog er der nogle af den, som er essentielle for teknisk analyse, og mønstre man skal kende, hvis man vil have en chance på aktiemarkedet.

Herunder går vi igennem nogle af de tekniske mønstre, som vi mener, er de vigtigste at kunne.

Support/Resistance (Støtte/modstand)

Det første, og muligvis mest bruge, tekniske mønster, som man ofte kan lære at spotte hurtigt, er support og resistance levels – på dansk kaldet støtte- og modstandsniveauer.

Dette er niveauer på en graf, hvor kursen har svært ved at bryde igennem. Det kan identificeres ved, at kursen flere gange støder på denne kurspris, men bliver afvist. Forskellen på support og resistance er, om kursen bliver holdt oppe eller nede:

Support: Hvis kursen bliver holdt OVER et bestemt niveau, altså kursen falder til en bestemt pris, men herefter stiger igen hurtigt efter, er det en støtteniveau. Ligesom hvis man hopper på en trampoliln.

Resistance: Hvis kursen bliver holdt UNDER et bestemt niveau, altså kursen stiger til en bestemt pris, for herefter at falde igen, er det et modstandsniveau. Det kan sammenlignes med, at du kaster en bold op i loftet – den vil bare falde ned igen.

Det er ofte psykologiske niveauer såsom 10’ere, 100’ere eller 1000’ere, der fungerer som support/resistance.

Lige så snart support/resistance bliver brudt, bliver de vendt om. Det vil sige, at bryder kursen op igennem et resistance niveau, så bliver det til en support (og omvendt). Lad dig dog ikke narre, de gælder ikke hver gang. Der er nemlig noget, der er kendt som “false breakouts”, hvor kursen bryder igennem, men falder tilbage hurtigt igen. Vær derfor opmærksom.

Støtte_modstand

Eksempel på støtte- og modstandslinjer.

Dobbelt top/bund

En dobbelt top er et stærkt trading mønster, der fortæller at kursen skal nedad. Man kan identificere en dobbelt top ved, at kursen på et værdipapir stiger til en høj pris to gange i streg med et moderat prisfald imellem de to. Dobbelt toppen er først helt bekræftet, efter prisen falder under støtteniveauet, der blev dannet af faldet mellem de to toppe. Det samme princip gælder for en dobbelt bund – det er blot omvendt.

Hvis man skal være sikker på, at kursen har formet en ægte dobbelt top, er det vigtigt at være tålmodig. Laver man en handel, udelukkende baseret på at kursen har formet to toppe, kan man hurtigt miste penge. En ægte dobbelt top falder ned under støtteniveauet fra bunden mellem toppene, og kan ende i et skarpt fald, mens en falsk dobbelt top kan ende med at stige. Det skal dog siges, at selvom kursen faldt ned under støtteniveauet, er det ingen garanti, at den vil falde yderligere.

Dobbelt top

Eksempel på dobbelt top mønster.

Flag og vimpler (Flags and pennants)

Flag og vimpler er begge såkaldte fortsættelsesmønstre (continuation patterns på engelsk). Dette betyder, at undervejs i en trend (opad- eller nedadgående), kan du støde ind i at prisen på et givent værdipapir stopper, udformer et af disse fortsættelsesmønstre, og så fortsætter videre i trenden igen.

Det er relativt nemt at spotte, hvilken af disse fortsættelsesmønstre der former sig. Du kan identificere en vimpel ved at dennes trendlinjer går ind mod hinanden. Det kan både være opad, nedad eller i midten, men fortsætter mønsteret, vil trendlinjerne i sidste ende mødes.

Et flag er meget ens vimpler. Det er nemt at spotte, men blot en smule anderledes. Hvor trendlinjerne hos en vimpel går ind mod hinanden, vil trendlinjerne hos et flag fortsætte parallelt med hinanden. Det ses både at dette sker helt sidelæns, eller som en opadgående eller nedadgående mindre trend, som en reaktion til den store trend. Bruger du disse mønstre rigtigt, vil du kunne gå ind i en trend på det helt rigtige tidspunkt.

Teknisk analyse Flag mønster

Eksempel på flag mønster.

Head & Shoulder

Head & Shoulder (Hoved og skulder) mønsteret er et velkendt og populært mønster inden for teknisk analyse. Det kan både bruges bullish og bearish (til at købe og sælge), og er relativt nemt at spotte. Formationen kan identificeres ved 3 toppe, de to i siderne er “skuldrene” og er omtrent samme højde, mens toppen i midten er højere end dem begge (hvis mønsteret bruges i bullish øjemed). Som nævnt er det et af de mest velkendte mønstre, og derfor også et af de mest pålidelige.

Der er en historie bag alle mønstre. Hoved-skulder-hoved mønsteret fortæller tradere, at momentummet af den igangværende uptrend er ved at falde, og at mængden af købere af den pågældende aktie er ved at tynde ud. På den tredje top vil der ikke være nok købekraft til at hejse kursen over den forrige top, hvilket fortæller os, at uptrenden muligvis er død, og at en downtrend er på vej.

Dette mønster kan også bruges omvendt, hvis man er midt i en downtrend.

Head and shoulder

Eksempel på omvendt H&S mønster.

Teknisk analyse bøger

Teknisk analyse er et stort emne – og desværre ikke noget, man kan komme i bund med i en enkelt artikel. Der er blevet skrevet utallige bøger, afholdt tusinder af webinarer, kurser og seminarer på emnet, og der er rigtig mange ressourcer på emnet.

Hvis du gerne vil gå mere i dybden med teknisk analyse, men ikke ved hvor du skal starte, vil vi gerne anbefale nogle ressourcer, som du kan bruge til at blive klogere på emnet. Herunder har vi skrevet nogle bøger ind, som du kan starte med.

 • “Getting Started in Technical Analysis”, af Jack Schwager
 • “Technical Analysis Explained”, af Martin Prin
 • “Technical Analysis of Stock Trends”, af Edward og Magee
 • “The Trading Manual”, Gratis bog fra Tom Hougaard

Teknisk analyse kursus

Hvis du gerne vil lære endnu mere om aktieanalyse og teknisk analyse, men ikke synes at bøger er vejen frem, kan du melde dig til et kursus om teknisk analyse. Der er mange om buddet, hvis man kigger på den internationale scene – der er dog også mange af disse kurser, der ikke er prisen værd. Herunder har vi prøvet at finde frem til nogle kurser, hvor vi mener, at man faktisk går derfra klogere.

Der er ofte også mulighed for at tilmelde sig til webinarer og seminarer om aktiehandel, aktieanalyse, teknisk analyse og alt derimellem, det handler blot om at holde udkig. Du kan eksempelvis finde sådanne tilbud hos TraderTom.dk, ETX Capital, Daytrading facebook grupper eller Daytrader.dk.

Tom Hougaard kursus

Leder du efter noget avanceret, noget personligt og noget lidt mere i dybden, så er vores klare anbefaling et kursus fra Tom Hougaard. Det er ikke gratis, men du vil gå fra kurset med en del mere viden om aktiemarkedet. Du vil ikke blot få info, du vil også komme til at bruge den viden du får i praksis.

Tom’s mål med sine kurser er, at man efter kurset kan gå hjem og handle med aktier med det samme. Du vil få råd, du kan handle på, og du vil få strategier direkte fra en af Danmarks bedste aktiehandlere. Det er ikke gratis, men det er bestemt også guld værd.

Ophelia Invest

Er du ny til teknisk analyse og aktiemarkedet, er det en god ide at starte stille ud. Hos Ophelia Invest kan du finde kurser om handels psykologi, teknisk analyse, fundamental analyse og alt derimellem. Det er en god måde at komme ud af startblokken på, især hvis du ikke ved, hvor du skal starte henne.

Vil du gerne have en mere personlig oplevelse, tilbyder også en coaching ordning. Her vil du blive holdt ansvarlig for dine mål. Det giver en anden motivation, da du vil være ansvarlig over for din coach. Din coaches mål er til gengæld at belære dig om aktier, teknisk analyse og hvordan aktiemarkedet fungerer.

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.