etoro logo

Invester sikkert og hurtigt i aktier hos eToro

– En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Invester i aktier på eToro

En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

Invester i aktier uden gebyrer

Fundamental analyse

Vil du købe et værdipapir, skal du først finde ud af, hvilket du skal købe. Dette gør du med analyse. Fundamental analyse (modsat teknisk analyse) går ud på at analysere det underliggende aktiv. Denne analysemetode bruges oftest ved længere investeringer, lige fra 1 til 10 år. Metoden kan både bruges til køb af aktier, investering i obligaitoner og meget andet. Fundamental analyse er den ældste form for aktieanalyse. Den bruges ofte også i kombination med teknisk analyse, og bruges også af mange anerkendte investorer nu til dags.

Hvad er fundamental analyse?

Fundamental analyse er en form for aktieanalyse, hvor man vurderer økonomien, ledelsen og kvaliteten af det underliggende aktiv. Hvis man handler med aktier, analyserer man virksomheden bag aktien, handler man med valuta, analyserer man landets økonomi.

Ved hjælp af P/E, årsrapporter, udbytte og mange andre faktorer og nøgletal, kan man vurdere, hvor vidt det vil være en god investering af købe et værdipapir.

Formålet med fundamental analyse er at finde værdien af et værdipapir. Finder man den egentlige værdi, kan man sammenligne denne med markedsværdien. Er den egentlige værdi højere end markedsværdien, vil det være en god investering. Man forsøger altså at finde de værdipapirer, der er prissat lavere end deres reelle værdi. Finder du eksempelvis en aktie, der handles til 100 kr., men du vurderer er 150 kr. værd, vil du kunne tjene på et prisstigning.

Man deler fundamental analyse op i to slags faktorer:

  • Kvalitative: De faktorer der ikke kan fastsættes i tal og værdier (brandet, ledelsen, fremtidsudsigter osv.)
  • Kvantitative: De faktorer der kan fastsættes i tal og værdier (indtjening, omsætning, udbytte osv.)

Det er vigtigt at gøre brug af begge typer faktorer, så for at danne det mest korrekte billede af en virksomhed. Udelukker man enten kvalitative eller kvantitative faktorer, kan man komme galt afsted med en forkert analyse, hvilket kan resultere i et unødvendigt tab på sin investering.

Risikoen ved at benytte fundamental analyse er, at man ikke ved, hvornår markedet vil indhente den reelle værdi, som man analyserer sig frem til. Der kan også ske det, at man har vurderet forkert, og at den faktiske værdi af et værdipapir et lavere, end den nuværende pris.

Kvalitative faktorer i fundamental analyse

Som nævnt, så er kvalitative faktorer dem, der ikke kan fastsættes i tal. Det betyder, at man ikke kan give disse forskellige faktorer og modeller en talværdi. Det er immaterielle værdier, der stadig har stor betydning for virksomheden, dennes vækstmuligheder og værdi.

Herunder går vi kort igennem de vigtigste, så du kan få en bedre ide om, hvilke kvalitative faktorer man skal kigge på.

Forretningsmodellen

Forretningsmodellen siger meget om et selskab. Er den bygget med et mål om vækst, vil dette firma kunne skalere uden at støde ind i store problemer, eller vil forretningsmodellen vise sig at være et problem, når selskabet vil begynde at omsætte for flere og flere penge. Kig samtidig på, om der er en overensstemmelse mellem forretningsmodellen, samt hvor omsætningen kommer fra. Hvis der er fokus på produktion, men omsætningen kommer fra gebyrer og administration, så er der noget galt.

Konkurrencefordele

En stor del af et successfuldt selskab, er deres “edge”. Deres fordel på markedet der gør, at de kan slå konokurrenterne. Det kan enten være prisen, kvaliteten, en ny teknologi eller et særligt velkendt brand, der gør, at konkurrenterne ikke kan følge med.

Kundegrundlag

Hvilke kunder har virksomheden, og hvordan er de fordelt på størrelse, type osv. Er der mange små eller få store kunder, og hvor stor en procentandel udgør de største kunder af omsætningen? Hvis et selskab afhænger for meget af en enkelt lille gruppe kunder, kan det hurtigt gå galt.

Ledelsen

En af de vigtigste kvalitative faktorer er ledelsen. Ledelsen er den der styrer virksomheder, og eftersom ledelsen træffer de store beslutninger, er det også her man vil kunne finde tegn på fremtidig vækst eller fremtidigt forfald. Undersøg de enkelt personer i ledelsen, og find ud af, hvordan de passer ind i virksomheden. Vil de kunne indfri deres mål? Er ledelsen kompetent? Indeholder ledelsen det rette skillset?

Konkurrence

Hvor meget konkurrence er der på markedet, hvor meget fylder de nuværende konkurrenter, og hvor realistisk er det, er et selskab kan komme ind på markedet? Jo større og flere konkurrenter der er, jo sværere er det at bryde igennem på markedet. Derfor har allerede eksisterende store virksomheder en stor fordel. Undersøg også hvilke virksomheder der potentielt kan overtage markedet, så du ved, hvilke virksomheder man skal holde øje med i markedet.

Industrivækst

Er industrien i vækst eller ej? Hvis virksomheder er i industrier i vækst, betyder det også, at kundegrundlaget vil vokse, og dermed er der større potentiale i fremtiden. Samtidig skal du undgå investering i virksomheder, der begår sig inden for industrier i forfald. Eksempler på industrier i vækst kan være Kunstig Intelligens, mens industrier i forfald kan være videobånd eller trykt reklame.

Regulationer

Nogle brancher og virksomheder er meget påvirket af politiske regulationer og restriktioner. Undersøg om dette påvirker de virksomheder, du overvejer at investere i, så du ved hvor svært vækst og udvidelse vil være i fremtiden. Mange regulationer er ofte en kæde om anklen for virksomheder, og det er samtidig i tegn på, at der er meget fokus på branchen, hvilket kan medføre yderligere regulationer.

Markedsandel

Har virksomheden en stor markedsandel, eller er der andre virksomheder, der har store markedandele? Hvis man er stor inden for branchen, kan man opnå nogle stordriftsfordele. Dette kan eksempelvis være lavere produktionsomkostninger pr. enhed, bedre forbindelser eller bedre shipping muligheder. Afhængigt af branchen kan dette ses som en betydelig konkurrencefordel.

Der er mange andre kvalitative faktorer, du kan tage fat i, når du udfører fundamental analyse. Det er faktorer såsom kundetilfredshed, medarbejderforhold, forhold til leverandører, belønning af medarbejdere afhængig af performance og meget mere.

Kvantitative faktorer i fundamental analyse

De kvantitative faktorer er, modsat kvalitative, de faktorer, som man kan binde op på tal. Det er fakta, som man kan læse om i selskabets årsrapport og kvartalsregnskaber. Det er hårde tal, som man kan bruge til at analysere sig frem til at en investering, og det er ofte også disse faktorer, som mange tænker på, når man nævner fundamental analyse.

Når man skal bruge fundamental analyse til at finde aktier og virksomheder, er det ofte en god ide at starte i disse tal, da man hurtigt kan få noget indsigt i væksten, indtjeningen og hvor vidt fremtiden ser lys eller mørk ud.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er en opgørelse over virksomhedens resultat over en specifik periode. I resultatopgørelsen kan man finde mere specifik information om indtjening, omsætning, udgifter, og hvor virksomheden bruger disse penge. Dette er en vigtig del af en fundamental analyse, da man her kan få et overblik over den økonomiske situation.

Balancen

Balancen er en opgørelse over en virksomheds aktiver, passiver og egenkapital. Balancen giver dig et nemt overblik over fordelingen af penge som virksomheden råder over. Aktiverne er de ressourcer, som virksomheder kontrollerer (inventar, investeringer, ejendomme). Passiver viser finansieringen af aktiverne (er oftest egenkapital eller gæld).

Ledelsesberetning

En ledelsesberetning er vedhæftet i årsopgørelsen, og er i bund og grund et lille notat fra ledelsen, hvor de forklarer med egne ord, hvad der er foregået i virksomheden i det forgangne år. Her skal du lægge mærke til, om ledelsen gør et godt arbejde ved at komme ind på den reelle situation, eller om de kun nævner positive fundamentale nøgletal. Hvis ledelsesberetningen kun taler om det gode, og ikke nævner nogle udfordringer, som du ved virksomheden står over for, skal du overveje om beretningen kan bruges til din fundamentale analyse.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen består af tre typer aktivitet: finansieringsaktivitet (lån) , driftsaktivitet (daglig drift) og investeringsaktivitet (investering). Pengestømropgørelsen viser også en oversigt over ind- og udstrømning af penge i virksomheden. Her kommer du endnu mere ind på, hvor pengene i virksomheden bruges. 

Vigtige nøgletal i fundamental analyse

Fundamental analyse består af en masse fundamentale nøgletal. Dette er tal, der kan fortælle om forholdet mellem økonomien bag virksomheder. Dette kan eksempelvis være aktiekursen over for indtjening (P/E). Disse nøgletal er med til at hjælpe dig som investor, så du hurtigere kan få en ide om, hvad der sker bag de mange aktier. Fundamentale nøgletal gør det hurtigere og nemmere at undersøge økonomiske aspekter, og det er altid godt at have de vigtigste nøgletal med i sin analyse.

Disse nøgletal vil ofte ikke betyde meget alene. Brug dem derfor sammen og sammenlign på tværs af virksomheder, så du kan finde aktier, der stikker ud fra mængden.

P/E

P/E ratio står for Price-to-Earnings og beskriver forholdet mellem kursen og den årlige indtjening pr. aktie. Hvis et selskab har en indtjening på 5 kroner/aktie de seneste 12 måneder, og handles aktien til 100 kr., vil P/E = 20. Dette kan også udregnes med forventninger til de kommende 12 måneders regnskab, og giver altså forventet P/E, også kaldet forward P/E. Har et selskab en høj P/E, betyder det som regel, at investorerne forventer høj vækst. Hvis et selskab taber penge, har denne ingen P/E værdi.

P/B

P/B, også kaldet K/I på dansk, er “Price-to-book” rationen. På dansk kaldes dette også for Kurs/Indre værdi. K/I ratioen måler markedsværdien af et selskab sammenlignet med selskabets egenkapital. Er K/I = 1 betaler man altså 1 kr. for 1 krone i egenkapital. Jo højere P/B eller K/I er, jo mere betaler man for 1 krone i bogen. Traditionelt set betragtes en P/B ratio på mindre end 1, som at virksomheden handles for mindre end det er værd.

PEG

PEG ratioen er et nøgletal til at vurdere sammenhængen mellem kursen på en aktie, indtjeningen pr. aktie og den forventede vækst i virksomheden. Det udregnes ved at dividere P/E ratioen med vækst-raten for en specifik periode. Man bruger dette tal til at vurdere værdien af aktier og samtidig have den forventede vækst i indtjening med i udregningen. Dette kan være med til at give et mere komplet billede af den generelle økonomiske tilstand end P/E ratioen kan, hvilket er vigtigt ved udførsel af fundamental analyse.

P/S

Price-to-Sales (Pris-til-salg) ratioen er et vigtigt nøgletal i fundamental analyse, da det fortæller hvad prisen pr. salg er for en aktie. Hvis prisen på en aktie er 100 kr. og virksomheden sælger for 50 kr. pr. aktie om året, vil P/S være lig med 2. Ifølge fundamental analyse vil en lav P/S ratio indikere, at aktien er undervurderet, og en relativt højt P/S ratio kan indikere det modsatte.

D/E

Debt-to-Equity (på dansk: Gæld til egenkapital) ratioen udregnes ved at davidere en virksomheds totale passiver med aktionærernes egenkapital. Disse tal kan man altid finde på virksomhedens balance, og er gode at kende når man laver fundamental analyse. Tallet bruges til at vurdere hvor stor en andel af virksomheden, der er finansieret gennem lån, og viser aktionærernes evne til at dække alle udestående lån i tilfældet af nedgang i forretningen.

Free Cash Flow

Free Cash Flow (ofte forkortet FCF) betyder på dansk “frie pengestrømme“, og er alle de penge en virksomhed tjener fra deres operationer, minus udgifter. Med andre ord så er det de penge, der er til overs efter firmaet betaler for driftsomkostninger og kapitalomkostninger.

Skal du gøre brug af fundamental analyse?

Der er flere måder at komme frem til, om man skal eller sælge en specifik aktie, men hvilken er den bedste? Og skal du overhovedet gøre brug af fundamental analyse?

Både teknisk analyse og fundamental analyse har fordele og ulemper. Når du bruger teknisk analyse, hvor du finder frem til købssignaler baseret på mønstre der har gentaget sig hundredevis af gange, er det vigtigt, at andre investorer ser de samme mønstre, ellers vil din analyse ikke være noget værd. Det samme gælder fundamental analyse.

Når man gør brug af fundamental analyse, kan man komme frem til at en aktie er undervurderet – men andre investorer ser måske anderledes på det, eller har fundet frem til nogle andre tal, der fortæller, at den samme aktier er overvurderet. Hvem har ret?

Konklusionen af ovenstående er blot, at det ikke er nemt at analysere aktier. Der vil altid være mangler og faldgrupper, som kan gøre ens analyser upræcise. Mange moderne investorer blander teknisk analyse og fundamental analyse for at få et mere komplet billede af sin mulige investering.

Warren Buffett og fundamental analyse

Warren Buffett, den legendariske virksomhedsinvestor fra Omaha, bruger lige netop fundamental analyse til sine handler på aktiemarkedet. Han følger Benjamin Grahams ideer om “value investing”, der på dansk kan oversættes til “værdi investering”. Ideen her er at finde virksomheder, der er prissat væsentligt lavere end de egentlig er værd. Og dette gør han med fundamental analyse.

Hvis du gerne vil lære om Benjamin Grahams strategier, kan du starte med at læse “The Intelligent Investor”, som vi også har nævnt længere nede på siden.

I stedet for at fokuserer på markedets nuværende stand og udsigter 1 år ud i fremtiden, prøver Warren Buffett at se 5-10 år ud i fremtiden, for som han selv siger, så er der ingen, der kan vide, hvad der sker inden for den næste måned, men gennem fundamental analyse mener han, at han kan se, hvad der vil ske med en virksomhed inden for de næste 5-10 år.

Warren Buffett er et levende tegn på, at man sagtens kan klare sig godt igennem investering primært med fundamental analyse, så hvis man ikke er den store fan af teknisk analyse, er der stadig håb.

Bøger om fundmanetal analyse

Når du skal læse op på fundamental analyse, er der et stort udvalg af bøger, som du kan læse. Størstedelen af disse er på engelsk, men der findes også danske bøger, hvis du mest er til det. Herunder vil vi anbefale to bøger om fundamental analyse, der vil klæde dig godt på:

  • The Intelligent Investor
  • Den lille guide til fundamental analyse

Begge bøger handler om, at klæde dig på til at udføre en fundamental analyse, så du kan få en fordel på markedet.

The Intelligent Investor

Hvis du ikke har noget imod at læse engelske bøger, så kan denne bog om fundamental analyse og investering klart anbefales. Her fortæller Benjamin Graham om, hvordan han blev en intelligent investor, og hvordan du kan blive det samme med fundamental analyse.

Benjamin Graham forsøger at lære læseren tre ting:

  • Hvordan du minimerer chancerne for at lide enorme tab
  • Hvordan du maksimerer chancerne for at få gevinst gang på gang
  • Hvordan du overkommer et destruktivt mindset, der ofte holder investorer tilbage fra at opnå deres fulde potentiale

Igennem denne bog vil du komme vidt omkring fundamental analyse, samt ideen om hvordan man bliver investor. Ifølge Benjamin Graham kræves der tre ting af en intelligent investor:

  • En grund analyse af et selskab og hvordan denne driver forretning
  • En plan for hvordan man undgår alvorlige tab
  • Et mål om ekstraordinære resultater, og ikke middelmålig performance

Når du har læst denne bog, vil du uden tvivl være bedre klædt på til at tackle aktiemarkedet og fundamental analyse, hvis dette er dit mål. Derudover vil du få en forståelse for, hvordan man sætter sig ind i et selskab, samt hvordan man udfører en ordentlig fundamental analyse.

Den lille guide til fundamental analyse

Formålet med “Den lille guide til fudamental analyse” er, at klæde dig på til at udføre fundamentale analyser ved brug af nøgletal, så du i sidste ende kan finde ud af, hvordan du skal investere dine penge.

Bogen er skrevet af Martin Gottlob, der har en lang karriere bag sig inden for den finansielle verden, lige fra aktie analytiker til chef for investor relations i Danske Bank.

Vil du gerne klædes ordentligt på til fundamental analyse, og være i stand til at udføre analyser med fokus på den lange bane, så vil denne bog uden tvivl hjælpe dig på vej.

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.