etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Price-to-Book ratio: Hvad er P/B?

Hvad er P/B (Price-to-Book)

Price-to-Book Value (pris/egenkapital på dansk) fortæller dig, hvor meget du betaler pr. 1 kr. på selskabets egenkapital post. Egenkapitalen består af selskabets aktiekapital samt de tidligere års fortjeneste. For at finde ud af, hvor meget egenkapital en enkelt aktie repræsenterer, kan du dividere selskabets egenkapital med antallet af udestående aktier.
PB - price-to-book ratio

Hvad kan Price-to-Book fortælle dig?

Price/Book kan fortælle dig, hvor meget du betaler pr. krone egenkapital (eller pr. dollar eller euro egenkapital, afhængigt af hvor du finder tallet). Er Price/Book på 10, betaler du altså 10 kr. pr. 1 kr. i egenkapital.

P/B-tallet kan både være over eller under 1. Afhængigt af hvilken sektor et selskab hører under, vil P/B tallet variere.

Price/Book under 1

Når price/book er under en, betaler du i teorien mindre end hvad du får tilbage. Med en price/book på 0,5, betaler du altså 50 øre for 1 kr. værdi i egenkapital. Hvis selskabet gik konkurs, ville du altså tjene 50 øre pr. krone. Dette er en forenklet forklaring, men dette kan være et tegn på, at et selskab er undervurderet. Brug dog dette tal sammen med andre nøgletal, da det også kan være et tegn på, at selskabets andre nøgletal (omsætning eksempelvis) er på vej nedad.

Price/Book over 1

En price/book på over 1 betyder, at du betaler mere end egenkapitalen er værd. Det betyder også, at resten af markedet vurderer at virksomheden er mere værd end deres egenkapital. Dette kan blandt andet være pga. vækst, en god position i deres respektive markede eller andre gode fremtidsudsigter.

Udregning af P/B

For at udregne Price-to-Book ratio kan du gøre følgende:

  • Dividere prisen pr. aktie med egenkapital pr. aktie

Det ser således ud:

  • Aktiekurs / ((Totale aktiver – totale passiver) / udestående aktier)

Som nævnt betyder en lavere P/B at aktien er undervurderet, og en højere P/B betyder, at aktien er overvurderet. Det kan være en god ide at sammenligne med andre aktier inden for samme branche, for at kunne sammenligne tallene.

Eksempel på P/B

Forestil dig at et selskab har DKK 100 millioner i aktiver og DKK 50 millioner i passiver. Selskabets book value vil altså være DKK 50 millioner. Med 25 millioner udestående aktier er selskabets book value 2 kr. per aktie. Aktiekursen er i nuværende stund 10 kr. / aktie, hvilket betyder at selskabet P/B-tal er 5 (10 kr. / 2 kr.). Markedspricen er altså 5x højere end egenkapitalen.

Anvendelse af P/B

Først vil vi sige, at ligesom med alle andre nøgletal, fungerer Price-to-Book ratio bedst i forbindelse med andre tal, eksempelvis Price-to-Earnings (P/E) og Price-to-Sales (P/S).

P/B-tallet bruges ofte til at undersøge, om et selskabs aktiekurs er overvurderet eller undervurdere sammenlignet med deres indre værdi. Den indre værdi er et selskabs faktiske værdi baseret på omsætning, egenkapital, gæld osv., hvor aktiekursen er markedets nuværende opfattelse af selskabets værdi.

Analyserer man sig frem til, at et selskabs indre værdi er højere end den nuværende aktiekurs, er man kommet frem til, at selskabet er undervurderet – og omvendt. Denne type analysering kaldes også for fundamental analyse.

Hvad er et godt P/B-tal?

Der er ikke en definitivt svar på, hvad et godt P/B-tal er. Dette kommer meget an på branchen selskabet opererer i. Et godt eksempel på dette er den teknologiske sektor mod den finansielle sektor.

I den teknologiske sektor har vi selskaber såsom Apple. Deres P/B har ligget mellem 2,86 (2008) og 33,66 (2020). I dette tilfælde er investorer altså klar til at betale væsentligt højere priser end selskabets egenkapital.

I den finansielle sektor finder vi selskaber som Bank of America. Deres P/B er væsentligt lavere, og har ligget mellem 0,16 (2009) og 1,29 (2021). Et væsentligt andet tal end Apples, hvis laveste var højere end Bank of America’s højeste.

Forklaringen på dette er, blandt andet, at Apple har højere vækstudsigter end Bank of America. På den anden side har Bank of America også midler investeret, hvilket øger risikoen af aktien, hvilket igen gør at markedet vil betale mindre for selskabets egenkapital.

Konklusionen er, som sagt, at der ikke er en “one-size-fits-all” løsning på P/B. Sammenlign med lignende selskaber. Dette vil give dig et overblik over, hvor sektorens gennemsnit ligger, hvilket du kan bruge til at træffe en velinformeret beslutning.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.