etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Price-to-Earnings ratio: Hvad er P/E?

Hvad er P/E?

P/E står for Price/Earnings (Price-to-Earnings) og er et nøgletal, der beskriver forholdet mellem aktiekursen og virksomhedens indtjening (overskud). Jo højere P/E-værdi, jo dyrere er aktien.

For at forstå Price-to-Earnings, kan du bruge følgende sætning og indsætte værdien:

“For hver X kroner jeg betaler, kan jeg forvente 1 krones overskud hvert år”.

Hvis P/E-værdien er 10, vil du altså betale 10 kr. for at få 1 kr. tilbage i overskud hvert år.

Ved investering i aktier, bruges tallet oftest til at vurdere, om en aktie er dyr, og for at se hvor meget den pågældende aktie tjener ift. deres pris. Vær dog opmærksom på, at betegnelserne “dyr” og “billig” afhænger meget af branche. Indenfor teknologi vil du opleve en meget høj P/E grundet lav indtjening, hvis man sammenligner tallet med aktier inden for den finansielle sektor. Det er en god ide at sammenligne P/E-værdien hos forskellige virksomheder inden for sammen branche/sektor.

Trailing P/E

En virksomheds trailing P/E-værdi er kursen mod indtjeningen de forrige måneder. Dette er ofte de seneste 12 måneder, eller det sidste kvartal.

Dette er den nuværende værdi, som man kan bruge til at vurdere en aktie og dennes forrige performance.

Forward P/E

Forward price/earnings er prisen på selskabet mod fremtidig indtjening. Her medregnes væksten, som en given virksomhed forventes at opleve.

Dette tal er rigtig godt til at vurdere, hvor hurtigt et selskab vil forbedre sin indtjening, og hvordan indtjeningen bevæger sig i forhold til væksten.

Værdiansættelse med Price/Earnings

P/E-værdien er en af de mest brugte nøgletal, når man skal værdiansætte et selskab. Med dette tal kan man udregne hvilke aktier, der er overvurderede, undervurderede og om en investering giver mening.

P/E-værdien er samtidig rigtig god, hvis man skal sammenligne selskaber inden for samme branche. Hvis alle konkurrenterne til virksomhed X har en P/E-værdi, der er højere end selv samme virksomhed, så kan det være en indikation om, at virksomhed X er undervurderet.

Den gennemsnitlige værdi fra 1971 til 2017 var 19,4. Har en virksomhed en Price-to-Earnings på mere en dette, begynder den altså at betragtes som “dyr” (i teorien). Der er dog mange undtagelser til reglen, da man også skal indberegne vækstpotentiale og meget andet, inden man kan sige om en aktie er dyr.

Udregning af Price/Earnings

For at udrenge en aktie price/earnings ratio, skal du bruge to ting:

  • EPS (Earnings-per-Share, eller, indtjening per aktie)
  • Aktiekursen (prisen per aktie)

Herefter skal du dividere EPS med kursen pr. aktie.

P/E ratio

Fortolkning af price/earnings

Der er forskellige synspunkter på, hvordan man skal fortolke dette nøgletal.

En høj P/E kan være et tegn på to ting: enten er virksomheden overvurderet, hvilket vil resultere i en dårlig investering, ellers forventer investorer en høj vækst. Her er det op til dig at vurdere, hvordan du vil fortolke tallet.

Omvendt gælder det samme. En lav price/earning ratio kan både være en tegn på at selskabet er undervurderet, eller at investorer ikke tror på, at selskabets indtjening vil se vækst.

Begrænsninger

Ligesom ethvert andet nøgletal har P/E sine begrænsninger. Intet nøgletal vil kunne give dig hele historien om en aktie, og det er derfor vigtigt at kigge på virksomheden som en helhed, i stedet for at læne sig op ad et enkelt tal.

En af begrænsningerne ved price/earnings er, at hvis indtjeningen er 0 eller negativ, vil P/E enten sættes til “N/A” eller “0”. Her er der ofte tale om vækstaktier, der har fokus på at vækste omsætningen og ikke deres afkast og overskud. Vil man lave en investering i aktien, skal man altså se på andet end P/E, da denne ikke vil kunne give dig nogen indsigt.

Tallet bruges ofte sammen med Price-to-Book (P/B).

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en god price/earnings ratio?

En god Price-to-Earnings ratio afhænger meget af hvilken branche du vil investere i. Tech aktier ligger i den højere del af skalaen, og i den anden ende har du bankaktier og andre aktier i den finansielle sektor.

Hvad er bedst, en høj eller lav Price-to-Earnings ratio?

De fleste investorer vil sige, at en lavere Price-to-Earnings ratio er bedre, da du betaler mindre pr. tjent krone, og at du dermed for mere for pengene. Det er dog vigtigt at forstå, hvorfor en aktie har en høj eller lav P/E-værdi, da en højere værdi til tider kan forklares af høj vækst eller andre værdier.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.