etoro logo

Invester sikkert og hurtigt i aktier hos eToro

– En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Invester i aktier på eToro

En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

Invester i aktier uden gebyrer

Afkast på aktier: Hvad kan man forvente?

Når man investerer i aktier, er målet selvfølgelig at generere et positivt afkast.

Dette kan opnås på to måder: afkast fra kursudvikling og udbytte.

Men hvad kan man forvente af afkast på årlig basis?

I denne artikel gennegår vi de to måder at generere et afkast på, samt giver dig et svar på, hvad du skal forvente af afkast, når du laver en aktieinvestering.

VI ANBEFALER

eToro

5 Stjerner
  • Ingen kurtage på handler
  • Populær social trading platform
  • $50 minimum indskud
  • Du kan handle med aktier, valuta, krypto, råvarer, ETF'er og indeks.

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 67% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

Hvad er afkast på aktier?

Dit afkast fra dine aktier er en anden måde at sige resultat på. Man skelner mellem positivt afkast og negativt afkast, altså positivt resultat eller negativt resultat. Hvis dit afkast er positivt, har du tjent penge, om omvendt for negativt afkast.

Sagt på en anden måde, er afkastet det resultat du har opnået gennem en periode, og kan bruges til at se hvordan ens portefølje klarer sig i takt med at tiden går.

Positivt afkast: Starværdien < Slutværdien (du har tjent penge)

Negativt afkast: Startværdien > Slutværdien (du har tabt penge)

Man kan både udregne ens afkast i procent eller i absolutte tal. For at udregne i absolutte tal, skal du meget simpelt trække startværdien af dine aktier fra slutværdien/den nuværende værdi.

For at udregne afkast i procent, skal du bruge en lidt mere avanceret formular, som vi vil dække senere i artiklen.

Afkast fra kursudvikling

Der er flere måder at opnå et afkast på ens investeringer. En af disse, og den mest almindelige, er fra en positiv kursudvikling.

Når man investerer i en aktie, ETF eller investeringsfond, er målet med investeringen af kursen vil stige fra køb til salg. Sælger man for mere end man købte for, vil man nemlig opnå et positivt afkast.

Afkast fra udbytte

En anden måde at opnå et afkast på er gennem udbytte. Et selskab kan vælge at udbetale udbytte til deres investorer. Dette gøres med selskabets overskud. Gør de dette, vil aktien kategoriseres som en udbytteaktie.

Udbyttet betales pr. aktie man ejer. Udbytteaktier vil oftest opleve mindre vækst, da udbyttet udbetales til investorer i stedet for at bruge det til investeringer i selskabet.

Som investor er det op til dig at beslutte, hvad din investeringsstrategi er. Mange vælger at investere i aktier, der betaler udbytte, da man løbende (hver måned, kvartal eller år) vil modtage udbytte, som man herefter kan geninvestere. Andre vælger at fokusere udelukkende på kursen.

Det historiske afkast (aktier)

Mange investorer bruge det gennemsnitlige historiske afkast for store indekser som et pejlemærke for, hvad man kan forvente fremover.

Herunder tager vi et kig på lige netop dette.

S&P 500

S&P 500 (Standard & Poor’s 500) er et amerikansk indeks med 500 store virksomheder. Indekset blev oprettet i 1926, men var kun sammensat af 90 aktier. I 1957 blev det udvidet til 500, og har siden fungeret som indikator for, hvordan det amerikanske aktiemarkede har det.

For de fleste investorer, vil en investering i S&P 500 bedre kunne betale sig, end at lave investeringer i individuelle aktier, da man med det samme vil være diversificeret og dermed have mindre risiko, der vil være mindre risiko, når økonomien oplever en recession, og det er nemt og overskueligt [1].

S&P 500 har endda klaret det bedre end mange hedgefonde over de seneste 10 år [2].

Herunder kan du se, hvordan indekset har klaret sig siden det blev oprettet.

S&P resultat

Udregner vi det gennemsnitlige afkast, kommer vi frem til et afkast på omkring 10%. Justerer vi for inflation, ender afkastet på omkring 7% årligt [3].

Dette afhænger selvfølgelig meget af, hvilken stadie økonomien er i. Hvis aktiemarkedet lige har oplevet stor nedgang (som i 2009), vil det også blive reflekteret i afkastet.

MSCI World Index

MSCI er et amerikansk finansieringsselskab. De har en række indekser, som man kan investere i. MSCI World Index er et indeks, der fokuserer på large- og midcap aktier. Samlet set er der omkring 1.550 aktier i indekset, spredt ud over 23 udviklede markeder [4].

Med denne enorme spredning, dækker indekset omkring 85% af aktiemarkederne i de forskellige lande. Dette betyder, at investorerne i dette indeks også har spredt deres investering på tværs af 1.550 aktiver. Dette gør også investeringen til meget lav risiko.

Siden 1987 har indekset genereret et gennemsnitligt afkast på 8,69% årligt (uden at tage højde for inflation). Afkastet er altså en smule under det vi ser hos S&P 500. Dog vil en investering i MSCI World stadig have været en god forretning.

MSCI world

Havde man lavet en investering i 1987 på 10.000 kroner, ville denne være vokset til omkring 170.000 kroner over de 34 år.

Hvad kan man forvente af afkast fra sin investering?

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at der aldrig er nogen, der kan vide med sikkerhed, hvordan en akties kurs vil udvikle sig i fremtiden. Investering indebærer risiko.

Det stopper dog ikke mange analytikere og investorer fra at forsøge at spå den fremtidige værdi af forskellige selskaber.

Der er mange forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at finde frem til en potentielt fremtidig resultat af en investering.

Nogle investorer kigger på den historiske udvikling (eksempelvis hvis man investerer i et indeks som S&P 500), mens andre gør brug af fundamental eller teknisk analyse til at komme frem til et estimat.

Dette har resulteret succes for nogle, og i tab for andre.

Her er nogle af de observationer i forbindelse med forventninger til aktieafkast:

  • Baseret på historiske hændelser, kan man forvente et positivt afkast på en investering i S&P 500, hvis man holder sin investering over en periode på 20 år.
  • Kursudviklingen for S&P 500 har i gennemsnit ligget omkring 7% pr. år efter inflation siden oprettelsen af indekset.
  • Afkastet ved aktieinvestering er oftest større end ved investering i obligationer (set over en længere periode).

Sådan udregner du afkast

Regnestykket for at udregne afkastet om året for en investering ser således ud:

Beregn afkast formel

hvor n = antal år. Dette gælder både for en investering i en aktie, obligationer, fond eller hvad du ellers har investeret i.

Her benytter vi CAGR udregningen.

Her viser vi et eksempel, hvor en investering på 10.000 kroner er vokset til 20.000 kroner over en periode på 5 år.

20.000 / 10.000 = 2

2 ^ (1 / 5) = 2 ^ 0,2 = 1,1487

1,1487 – 1 = 14,87% om året

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er det gennemsnitlige afkast på aktier?

Det gennemsnitlige afkast afhænger af, hvilket aktiv man kigger på. Afkastet på en investering i S&P 500 ville (siden indekset blev oprettet) have givet dig et årligt resultat på omkring 10% før inflation og omkring 7% efter inflation.

Hvad er afkast og udbytte?

Afkast er dit totale overskud eller underskud fra en investering. Udbyttet er en del af dit afkast, men udregnes også seperat. Dette er en del af overskuddet, som en virksomhed kan betale deres investorer. Du kan også opnå et positivt resultat, hvis en akties kurs stiger efter køb.

Hvor meget giver aktier i afkast?

Afkastet på aktier er ikke fast. Det er noget, der ændrer sig hele tiden, afhængit af hvor godt en virksomhed klarer sig, hvor meget de vokser, og hvordan deres regnskab ser ud. Ligeledes er udbyttet heller ikke fast, selvom mange aktier forsøger at forøge dette hvert år. Som investor er det vigtigt at vide, at der altså er en risiko ved at købe aktier.

Hvad betyder minus afkast?

Hvis afkastet er i minus (negativt), betyder det, at man har tabt penge på sin investering.

Hvornår får man afkast af aktier?

Man kan skelne mellem afkast og realiseret afkast. Den første gælder, når du ikke har solgt dine aktiver endnu, mens den anden er efter du har solgt din investering. Vælger du at investere i udbytteaktier, vil du få udbyttet udbetalt hver måned, kvartal eller år, afhængigt af virksomhedens udbyttepolitik.

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.