etoro logo

Invester sikkert og hurtigt i aktier hos eToro

– En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Invester i aktier på eToro

En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

Invester i aktier uden gebyrer

Investeringsfond

Gennem en investeringsfond kan du sprede din risiko, opnå en diversificeret portefølje og trække på investeringsekspertise.

Hvad er en investeringsfond?

En investeringsfond er en samlet pulje af kapital fra en række investorere, der bruges til at købe værdipapirer (fx aktier), der herefter fordeles og ejes af de forskellige investorere. Værdipapirerne fordeles afhængigt af den enkelte investores indskud i puljen. En fond kan opnå en bredere mængde investeringsmuligheder, mere erfaring inden for investering og lavere investeringsgebyrer, end den enkelte investor måske kan opnå på egen hånd.

En investeringsfond styres af en investeringsforening. Denne forening styrer flere fonde, alle med hver deres fokus.

Der er flere typer fonde. Dette inkluderer aktiefonde, obligationsfonde og blandede fonde, der er fordelt som aktive fonde og passive fonde.

Investeringsfond

Sådan fungerer en investeringsfond

Det første du skal være opmærksom på, når det gælder fonde, er, at de ofte er specialiserede inden for et område. Det kan eksempelvis være en grøn investeringsfond, en fond med fokus på tech aktier eller med fokus på et bestemt indeks.

På denne måde kan man enten vælge en fond, der er spredt ud over flere brancher (eksempelvis en fond der lægger sig op af et indeks såsom S&P 500), eller en fond der er spredt ud over flere lande, men har fokus på en bestemt branche (eksempelvis BGF Next Generation Technology, der udelukkende har fokus på ny teknologi).

Typer af investeringsfonde

Når du skal vælge, hvilken fond du gerne vil investere i, skal du vide, at der er flere forskellige typer. Disse er opdelt baseret på, hvilke værdipapirer de investerer i – aktier eller obligationer. For at dine investeringer bliver successfulde, er det selvfølgelig også vigtigt at sætte sig ind i, hvordan de forskellige typer opererer, så man ved, hvad man skal være opmærksom på. Husk, i sidste ende handler det om at lave det største afkast på sin investering, og det kan man kun opnå, hvis man laver sin research, inden man investerer.

Aktiefond

En aktiefond er en fond, der udelukkende investerer i udenlandske og danske aktier. Der er dog mange forskellige typer aktiefonde, der spreder sig ud over alle sektorere – teknologi, sunhed, finansielle institutioner, bæredygtighed osv. Det betyder altså, at du har mulighed for at investere i mange forskellige typer aktier. Nogle fonde lægger sig også op af særlige indeks, for at prøve at følge markedet.

Når du kigger ind i en aktiefond, vil du også kunne læse dig frem til, hvilken udbyttepolitik investeringsforeningen har – geninvesterer de, eller udbetaler de. Hvis dette har betydning for dig, skal du sørge for at købe en fond, der har samme overbevisning som dig.

Det gode ved en aktiefond er, at man kan opnå større spredning over en sektor, da man køber mange aktier inde for samme område.

Obligationsfond

En obligationsfond er præcis det samme som en aktiefond – blot med investering i obligationer i stedet for aktier. Disse fonde investerer både i udenlandske og Danske obligationer, og heriblandt finder du både statsobligationer, erhvervsobligationer og realkreditobligationer.

Ligesom ved aktiefonde, vil du hos investeringsfonde der handler med obligationer, kunne finde oplysninger om deres risikopolitik, forventede afkast og udbyttepolitik. Sørg også her for, at disse passer med dine forventninger til afkast, risiko og udbytte.

Blandet fond

En blandet fond er en blanding af de to forrige investeringsfonde – altså en fond der både investerer i obligationer og aktier. Vil man gerne sprede sine investeringer over forskellige værdipapirer, men vil man kun investere i en enkelt fond, kan denne løsning være noget for dig.

De samme principper gælder for en blandet fond, som det gør for en obligations- og en aktiefond. Sørg for at fondens mål og overbevisninger stemmer overens med dine. På denne måde vil du opnå den bedste oplevelse, og forhåbentlig vil du også opnå det bedste afkast.

AIF’er (Alternative Investeringsfonde)

En alternativ investeringsfond er, ligesom en helt almindelig fond, en pulje af penge fra investorere, der gerne vil investere denne kapital som et kollektiv. De adskiller sig på følgende måde:

  • Fonde der ikke lever op til EU-reglerne (UCITS)
  • Fonde med mulighed for gearing af investeringer
  • Fond med dårligere likviditet end mere traditionelle produkter
  • Fonde med investeringer i private equity (unoterede værdipapirer)

 Hedgefonde hører under dette kategori.

Hvad er en aktiv investeringsfond?

Aktivt forvaltede investeringsfonde har til formål at slå markedet. Det betyder, at deres mål er at opnå et procentvist højere afkast sammenlignet med resten af markedet. Dette betyder, at de ofte handler mere og ofte også handler mere på tværs af lande og sektorere.

Fordelen ved aktivt forvaltede investeringsfonde er, at de sigter efter højt afkast. Det betyder desværre også, at der er en højere risiko. Opnår de dog deres mål, vil man have tjent bedre, end hvis man havde købt sig ind i en passiv investeringsforening.

Aktive fonde har oftest højere gebyrer, da deres fokus er på afkastet. De handler oftere, hvilket selvfølgelig tvinger handelsomkostningerne op.

Hvad er en passiv investeringsfond?

Passive investeringsfonde kaldes ofte også indeksfonde – men hvad er en indeksfond. Det er en fond, der lægger sig tæt op ad et bestemt indeks. Om det er OMX Copenhagen Index, S&P500 eller en af de mange andre indekser, kommer helt an på fonden.

Målet for passive investeringsfonde er, at opnå en vækst tæt på markedets gennemsnit, samtidig med at de holder omkostningerne i bund. Med denne fremgangsmåde vil man opnå et meget forudsigeligt resultat med en lav-risiko metode.

Oftest ender passive investeringefonde med at opnå det bedste afkast over længere tid, mens aktive fonde oftest opnår det højeste afkast individuelle år. Vil du investere over længere tid (5+ år), anbefales det at du køber dig ind i passive fonde – og omvendt ved investering med kortete tidsintervaller.

Gebyrer/Omkostninger

Eftersom investeringsfonde bliver drevet som en service af investeringsforeninger, vil du opleve, at du skal betale gebyrer. Dette opgøres i ÅOPÅrlig Omkostning i Procent. Dette gebyr er altså hvad investeringsforeningen tager for at forvalte dine penge. Du kan finde en ÅOP’en for en given investeringsforening på deres hjemmeside, og oftest også den platform du handler igennem.

ÅOP dækker over:

  • Administartionsgebyrer
  • Indirekte omkostninger
  • Direkte handelsomkostninger
  • Formidlingsprovision

Udover dette procentvise gebyr du betaler årligt, vil du ofte også skulle betale en provision til foreningen, givet de opnår et positivt afkast for investeringsfonden.

Bedste investeringsfonde

Det er svært at sige hvilke investeringsfonde, der er de bedste i Danmark, da dette hele tiden vil skifte. Aktiemarkedet står aldrig stille, hvilket betyder, at de forskellige investeringsfonde heller aldrig vil stå stille.

Dog kan man selv finde ud af, hvilken fond der vil passe bedst til en selv, eller hvilken fond der vil være den bedste investeringsfond. Ved hjælp af markedsanalyse vil du kunne finde dit eget synspunkt på markedet, hvilke sektorere der vil opleve vækst, og hvor du skal lægge dine penge for at opnå maksimal vækst.

Den eneste måde at finde de bedste fonde på er altså gennem research – man bliver nød til at analysere, før man kan investere. Dette vil dog også give dig en bedre forståelse for dine investeringer.

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.