etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Hedgefond – Definition, investering, operation og eksempler

Hvad er en hedgefond?

En hedgefond er en alternativ investeringsfond, der med en samlet pulje kapital fra investorer benytter forskellige strategier til aktivt at tjene et afkast til investorerne. Det er fonde, der altså administrerer og investerer en samlet pulje af penge fra investorer.

Et af kendetegnende ved en hedgefond er, at de kan investere med større risiko og frihed end eksempelvis en investeringfond, da der er færre restriktioner end hos andre fonde. En hedgefond kan lave såkaldte “alternative investeringer”[1], der er mere aggresive. Dette kan være at gøre brug af gearing eller shorte markedet, med mål om at generere et højt afkast (ofte sammenlignet med markedet). Dog skal man godkendes først.

Hedgefonde er oftest kun tilgængelige for større investorer. Grundet den alternative lovgivning de er underlagt, har de større frihed, og kan påtage sig større risiko, når det kommer til de penge de investerer, aktier de køber og den finansielle gearing de benytter sig af.

 Læs også: Aktier for begyndere

Sådan fungerer en hedgefond

Hedgefonde er grundlagt på basis af identificerbarer muligheder i markedet. Der er forskellige investeringsstrategier, som hedgefonde gør brug af, hvorfor en hedgefond kategoriseres baseret på deres strategi. Der er stor forskel på, hvordan de forskellige opererer.

Dette medfører også meget forskellige investeringer og risici.

Mange er lukket for offentligheden

Hedgefonde er oftest opsat som private investeringsfonde, hvor kun udvalgte (og velhavende) individer gives muligheden for at investere. Samtidig er det som investor oftest sværere at trække sin kapital ud. Dette tillades som regel kun 2 eller 4 gange årligt.

Mange hedgefonde skriver også en låseperiode ind i kontrakten, hvor investorer ikke må trække deres penge ud. Dette er ofte det første år efter indskuddet i hedgefonden.

Forskellige typer hedgefonde

I danmark har vi to typer hedgefond:

 1. Registreret forvalter (må administrere beløb under 100 mio. euro/500 mio. euro hvis ingen af AIF’erne er gearet)
 2. Godkendt forvalter (må administrere beløb højere end registreret AIF)

Som godkendt forvalter skal man have en startkapital på 125.000 euro, og en selvforvaltende fond skla have en startkapital på minimum 300.000 euro [2].

De benytter sig ofte af gearing

En hedgefond bruger ofte lånte penge til investering. Det betyder, at de kan investere for mere end de ejer, hvilket både kan give stor profit eller ende med stort tab.

Hedgefonde kan tilbyde flere aktiver

Eftersom en hedgefond ikke er underlagt samme lovgivning som en almindelig fond, kan de investere i alle typer aktiver – ejendom, aktier, grunde, derivater og mange andre finansielle aktiver. Deres investering er kun begrænset af deres viden og kundskaber.

Hvad laver hedgefonde?

En hedgefond lever af at tjene penge til deres investorer, ved at investere deres penge i finansielle instrumenter såsom aktier, fonde, valuta, derivater, optioner og meget andet. Dette gøres, som sagt, oftest med større risiko end en almindelig fond. En hedgefond er underlagt mindre lovgivning, hvilket betyder at de kan være mere liberale med deres investeringer og investeringsstrategier.

Navnet “hedgefond” kommer oprindeligt fra ordet “hedging”, der betyder “afdækning”. Praktisk talt betyder dette, i investeringsøjemed, at man både er lang og kort i markedet, for at af mindske risikoen for specifikke investeringer.

Forskellen mellem en hedgefond og en investeringsforening

De største forskelle på en hedgefond og en investeringsforening/investeringsfond er risiko, samt hvilke værdipapirer der er godkendt til handel [3].

En hedgefond er underlagt følgende regler[4]:

 • Må benytte gearing (lånte penge), såfremt deres maksimum gearing af fastsat skriftligt.
 • Kan handle med derivater (eksempelvis CFD’er).
 • Kan handle med andre værdipapirer uden for rækkevidde for investeringsforeninger.
 • Må udsætte deres investeringer og investorer for større risiko end almindelig vis, så længe dette er skriftligt fastlagt.
 • Skal være godkendt til handel med, og investering i, alternative værdipapirer.
 • Kan sætte en minimumsinvestering for nye investorer.
 • Koster ofte mere, da mange både tager et basis gebyr og et gebyr baseret på det opnåede afkast.

En investeringsforening, der ikke betragtes som en AIF, er underlagt et andet regelsæt [5] (herunder eksempler):

 • Investeringsforeningen skal fastlægge skriftligt hvilke instrumenter de investerer i.
 • En afdeling må investere op til 10 pct. af sin kapital i andre værdipapirer, end de har bekendtgjort i deres strategi.
 • Der må som udgangspunkt kun handles med regulerede aktiver der er noteret på en officiel fondsbørs.
 • Der må maksimalt placeres 5 pct. af kapitalen i samme værdipapir (medmindre den samlede værdi af de værdipapirer, der overstiger 5 pct. af den samlede formue, ikke overstiger 40 pct.).
 • Der må maksimalt placeres 25 pct. af foreningens formue i obligationer der er udstedt af KommuneKredit, Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende.
 • Der må maksimalt placeres 35 pct. af foreningens formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter.
 • Grænserne på overskrides, hvis investeringerne laves med formålet at kopiere et bestemt indeks (C25, S&P500 og lign.).

Som du kan læse, er der væsentlig forskel på de to. De to forskellige aktører handler forskelligt, investerer forskellige og skal følge forskellig lovgivning. Hedgefonde har mere frihed, men dette resulterer også i højere risiko, da de blandt andet kan handle for lånte midler.

At handle med denne finansielle gearing betyder dog også, at man kan opnå et højere afkast, hvilket lige netop er målet for hedgefonde. At tjene penge med større vækst.

Eksempler på hedgefonde

Der findes mange hedgefonde på verdensplan. Der er endda også nogle danskbaserede hedgefonde at finde. Herunder kan du læse nogle eksempler på denne type fonde, så du forhåbentlig kan få en endnu bedre forståelse af, hvad det er, og hvordan en sådan fond opererer.

Dansk hedgefond

Vi kan finde mange eksempler på alternative investerings fonde (AIF’er) og hedgefonde hos Danske Bank. Der har været en øget interesse i Danske Bank’s AIF’er.

Nogle af disse er blandt andet:

 • Danske Invest LU1295245374 [6]. Fonden investerer direkte eller indirekte i en diversificeret portefølje bestående af alternative investeringsaktiver inden for fx infrastruktur, alternative renteinvesteringer, skovbrug og landbrug og fast ejendom (“target assets”). Denne hedge fond investerer med et forventet gearingsniveau omkring 265%.
 • Danske Invest LU1611440378 [7]. Fonden investerer direkte eller indirekte i en diversificeret portefølje bestående af alternative investeringsaktiver inden for fx private equity, infrastruktur, alternative renteinvesteringer og anden fast ejendom (“target assets”). Forventet gearingsniveau på 275%.

Du kan se flere af deres fonde på deres hjemmeside.

International hedgefond

Også globalt finder vi et stort udvalg af hedgefonde. Mange af i USA:

 • Elliott Management Coporation [8]: Hedgefonden blev grundlagt i 1977 af Paul Singer og beskrives som en “vulture fund”, der kan oversættes til “en gribbe fond”, da 1/3 af deres kapital allokeres til køb af værdipapirer hos firmaer, der er ved at gå konkurs. Dette er eksempelvis gæld.
 • Two Sigma Investments [9]. Hedgefonden blev grundlagt i 2001 af David Siegel og John Overdeck, og har en meget blandet investeringsstrategi. En af de mere diversificerede hedgefonde.

Som nævnt er der mange forskellige hedgefonde. Sørg for at sætte dig ind i de forskellige hedgefonde, før du beslutter dig for at investere i en af disse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor hedder det en hedgefond?

Det hedder hedgefond, da hedgefonde ofte gør brug af både lange og korte positioner i markedet, for enten af beskytte sig mod kurssving, eller for at kapitalisere på nedgang.

Hvad betyder det at hedge?

At hedge betyder, at man både køber og sælger markedet. På denne måde er man ikke begrænset, når man skal investere, da man både kan opnå et positivt afkast, når aktier eller andre værdipapirer stiger eller falder i kurs.

Hvordan fungerer en hedgefond?

En hedgefond består af en administrativ ledelser, der spekulerer i værdipapirer på vegne af deres investorer. Hedgefonde er underlagt anden lovgivning end andre fonde, hvorfor de eksempelvis låner penge og investerer for disse, kan investere i alternative investeringsmuligheder og oftest involverer mere risiko, men også større positivt afkast.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.