etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Finansiel gearing definition

Hvad er gearing?

Gearing af finansieringen af en investering gennem lånte penge. Man påtager altså gæld, for at kunne investere mere end sin egenkapital. Dette gør både ens mulige profit og tab større, da man hurtigere både kan tjene og tabe penge.

Når man “gearer” sin investering, så afspejler gearingen forholdet mellem egenkapital og lånte penge. For at regne dette ud, skal du udføre følgende regnestykke: lånte penge / egenkapital = gearing. Har du altså selv 50.000 kr., hvortil du låner 100.000 kr. til at investere, vil du have en gearing på 2. Du vil derfor være eksponeret på 3x din egenkapital – 1x fra dine egne penge, og 2x fra din gearing.

Finansiel gearing kan både være godt og skidt. Som sagt kan man både tjene flere penge hurtigere, men passer man ikke på, kan ens tab hurtigt vokse. Både risiko og potentiale stiger. Derfor er det en god ide at være påpasselig, når man gør brug af en høj gearing. Taber du det hele, vil du ende i gæld. Derfor kan det også være en god ide at trække stikket på sin investering, hvis du taber din egenkapital, så du kan betale din gæld tilbage.

Hvad bruges gearing til?

Gearing bruges både inden for investering i aktier, valuta, CFD’er og mere. Samtidig bruges det både af daytradere og investorer, der gerne vil opnå et højere afkast, end de kan med deres egen kapital.

Uden for investeringsverdenen bruges det også af helt almindelige virksomheder, der påtager lån for at væskte. Mange selskaber har gæld, og her forsøger det også at have en respektabel gearing, hvor deres forhold mellem gæld og egenkapital ikke sætter dem i økonomisk fare. Præcis ligesom ved investering, kan en virksomhed vækste væsentligt mere, hvis de har flere penge mellem hænderne. På denne måde kan de generere et afkast hurtigere.

Sådan gearer du

Den populære online børsmægler eToro gør det ekstremt nemt for investorer at investere for højere beløb. Her er gearing en del af handelsvinduet under overskriften “Lånefinansiere”. Som du kan se på billedet herunder, kan du vælge 1X, 2X, 5X og 10X, alt afhængigt af hvor stor din gearing skal være. Dette kan du både gøre med aktier, råvarer og andre produkter.

Det er ikke på alle aktiver, at du kan gearer helt op til 10X. Du skal også være opmærksom på, at du skal betale renter af dit lån, da du påtager dig gæld. Denne er bestemt pr. dag og pr. weekend. Jo højere finansielle gearing, jo større gæld og dermed også større renter.

etoro olie lånefinansiering

VI ANBEFALER

eToro

5 Stjerner
  • Ingen kurtage på handler
  • Populær social trading platform
  • $50 minimum indskud
  • Du kan handle med aktier, valuta, krypto, råvarer, ETF'er og indeks.

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 67% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

Hvem gør brug af gearing og hvornår?

Daytrading

Gearing er meget populært inden for daytrading. Her handler man ofte med produkter, der i forvejen er gearet. På denne måde vil ens investerede kapital være forhøjet med det samme, i stedet for at man skal ud og tage et lån på forhånd.

Mængden af gearing afhænger af platformen og regionen. I Europa er der et loft på 20x gearing, hvorimod man i andre regioner, kan påføre helt op til 200x gearing. Det betyder altså, at hvis du indbetaler 10.000 kr. i egenkapital, vil du kunne handle med 2 millioner kroner. Den finansielle risiko forhøjes altså markant, da du kun kan tåle et tab på 0,5%, før du bliver stoppet ud af din handel (hvis vi antager, at der er beskyttelse mod negativ balance).

Du kan handle med gearing hos eksempelvis eToro og Plus500, hvis du gerne vil daytrade.

Vær opmærksom på at omkring 75% af private investorer taber penge, når de handler med CFD’er (og andre gearede produkter). Vil du gerne læse mere om, hvordan du kommer i gang med daytrading, kan du læse vores inlæg: Daytrading for begyndere.

Investering

For den langsigtede investor vil gearing være helt anderledes. Inden for daytrading er man inde og ude af sin investering hurtigt, men for den langsigtede investor, vil man skulle sidde med sin gæld og gearing over en længere tidshorisont. Her vil risiko, diversificering og tidshorisont være store overvejelser, inden du begynder på finansiel gearing.

Risiko: Din risiko er det potentielle tab, du vil lide, hvis din investering fejler. Max drawdown er det antagede maksimale tab, og her kan du tage et kig på forholdet mellem kursens ATH (all-time-high) og ATL (all-time-low).

Diversificering: Når man investerer, er det oftest en god ide at diversificere, hvilket betyder at sprede risikoen. Hvis du har investeret alle dine penge i en enkelt virksomhed, vil du tabe alt, hvis denne virksomhed går konkurs (hvilket altid er en mulighed). Derfor vil du påtage mindre risiko, hvis du spreder din investering over 10 virksomheder.

Tidshorisont: Dette handler i bund og grund om, hvor længe du vil holde din investering, før du sægler den.

Hvis vi antager, at du investerer i et indeks såsom S&P500, der ofte bruges til at se markedets generelle bevægelse, kan vi lave nogle udregninger for, hvornår det giver mening af gøre brug af geaering. Hvis vi antager at din risiko er 50%, hvis du investerer i S&P500, og du har en god diversificering (da indekset betsår +500 aktier), vil du kunne påtage et lån op til 0,75x af din egen investering, og stadig have en sikkerhedsmargen. Dette ved vi, da vi kan gange dit maksimale tab (50%) med 1,75 (din egenkapital + gearing) = 0,875% maks tab med gearing.

Eftersom markedet gennem tiden har givet et positivt afkast, ligemeget hvornår du har købt, så længe du har holdt din investering i 20 år, kan du regne ud, at denne investering i teorien bør give et positivt afkast i sidste ende. Du bør ikke blive stoppet ud af din gæld, da du har en sikkerhedsmargen på 12,5%. Dertil vil du tjene 75% grundet din gearing.

Dette er blot et eksempel. Du bør lave din egen research på forhånd.

Valutahandel

Det meste af FOREX handel er i dag gearet, enten med 20x eller 30x. Her er der både tale om almindelige valutapar som EUR/USD men faktisk også på råvarepar som guld/USD.

Grunden til gearingen er, at et valutapar oftest kun rykker sig få pips/decimaler om dagen. Ved hjælp af gearing, kan man derfor stadig tjene mange penge. Med en 30x gearing skal markedet kun bevæge sig 3,33%, for at du har tjent 100% på din oprindelige investering. Det samme gælder selvfølgelig din risiko, der også vil være gearet.

CFD handel

CFD-handel er, ligesom FOREX, oftest gearet på forhånd. Her er det typisk gange 10, dermed en 10x gearing. Dette gælder både CFD-aktier og råvarer. Du skal altså passe på at dine investeringer ikke løber løbsk, da det i disse segmenter kan gå meget hurtigt.

Eksempelvis olie er en råvarer, der kan bevæge sig med store bevægelser både op og ned. Det er førhen set at prisen på olie er steget 8-10% på en dag, hvilket altså vil resultere i et samlet tab på 80-100%, hvis du er på den forkerte side.

Sørg for at du er klar over, hvad du investerer i, før du laver investeringen. Vær også opmærksomheden på forholdet mellem investeringens størrelse og din egenkapital, så du ved hvilken investering, du laver.

Virksomheder

Som nævnt gør virksomheder også brug af finansiel gearing. Dette er oftest i forbindelse med enten vækst eller investeringer. Virksomheden optager et lån i banken eller fra investorer, enten for at kunne indfri forventninger om vækst, eller fordi virksomheden er inden for en branche, hvor egenkapitalen ikke vil være nok (eksempelvis kapitalforvaltere, ejendomsinvestorer eller start-ups). Det er de færreste virksomheder, der udelukkende består af egenkapital. Dette ses også ofte i forbindelse med køb af varelager eller produktionsmaskiner.

Du finder gearingen hos virksomheder på samme måde som elleres: gæld / kapital. Har virksomheden 1.000.000 kr. selv, og er virksomhedens gæld 500.000 kr., er gearingen 0,5x.

Der er selvfølgelig forhøjet risiko ved en virksomhed der er gearet, men det afhænger meget af branche, belåningsgrad. En tech start-up vil naturligt indebære større risiko end et ejendomsselskab med samme belåningsgrad.

Gearing formel/udregning

Gearingsformlen er relativt nem, da du som nævnt blot skal dividere det lånte beløb med dit eget finansielle indskud.

Eksempel: Udregning af gearing

Du investerer selv 1.000 kroner i en CFD hvis fulde pris er 10.000 kroner. Hvor højt er du gearet?

Forholdet mellem egen investering og prisen udregnes: 10.000 / 1.000 = 10

Derfor er gearingen 10x.

Eksempel: Udregning af gevinst/tab på gearede investeringer

Du investerer selv 1.000 kroner, i en CFD der er gearet 10x. Den stiger 2% – hvor meget har du tjent?

Procentandelen ganges med gearingen: 2% * 10 = 20%.

Du har altså tjent 20% (det samme gælder ved tab).

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.