etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

ROIC: Return on Invested Capital

Hvad er Return on Invested Capital (ROIC)?

Return on Invested Capital kan kort forklares som en virksomheds afkast på deres investerede kapital. Dette er også den danske oversættelse: “afkast af investeret kapital”. ROIC kan altså hurtigt give dig et overblik over, hvor god en virksomhed er til at investere deres ledige kapital.

ROIC er den mængde penge, som en virksomhed tjener, der overstiger den gennesnitlige udgift for egenkapital og kapital fra gæld.

Sådan udregner du Return on Invested Capital (ROIC)

Der er flere måde at regne dette ud på. En af disse ser således ud:

ROIC = (nettoindkomst – udbytte) / (gæld + egenkapital)

I denne udregning tager vi udgangspunkt i virksomheden totale kapital, altså egenkapital og gæld.

En anden, og mere præcis, måde at udregne ROIC på ser således ud:

ROIC = EBIT (netto driftsresultat efter renter og skat) / Investeret kapital

I denne udregning er der fokus på sammenligne driftresultatet med den investerede kapital, hvilket giver et godt indblik i, hvor dygtig virksomheden er til at skabe profit fra deres investerede kapital. Her tager vi netop udgangspunkt i driftsresultatet, da virksomheder til tider kan have en stor indtjening fra operationer uden for deres egentlige beskæftigelse – eksempelvis grundet ændringer i valutakurser.

Sådan bruger du ROIC

ROIC bruges ofte til investeringsanalyse (nærmere fundamental analyse). Tallet udregnes altid i procent, og kan vise dig hvor god en virksomhed er til at administrere deres penge.

Nøgletallet er et af de mest informerende, effektive og vigtigste nøgletal inden for investeringsanalyse. Dog er det vigtigere for nogle sektorer end andre, siden nogle sektorer er påkrævet at investere kapital mere aggressivt end andre.

Det er en god ide at sammenligne ROIC og Cost of Capital for at finde ud af, om selskabet egentlig skaber værdi, eller om de blot taber penge grundet omkostninger ved lån eller andet. Her bruges oftest WACC (Weighted Average Cost of Capital).

Hvis selskabets ROIC er 2% højere (eller mere) end deres cost of capital, betyder det, at selskabet skaber værdi. Dette er altså et tegn på, at det er en sundt selskab, der faktisk vokser. Hvis dette er sagen over en årrække, har man fat i et selskab, der kontinuerligt kan skabe resultater.

Hvis ROIC ligger under eller på 2% sammenlignet med WACC, betyder det, at selskabet ikke har penge til overs til fremtidige investeringer, hvilket vil skade dem i fremtiden (såfremt virksomheden ikke får rettet op på det).

Nøgletallet kan give en god insigt, som eksempelvis P/E ikke kan fortælle. Derfor er det altid godt at bruge flere tal sammen. En stiende P/E kunne tyde på, at selskabet er overkøbt, og at prisen blot er for høj. Dog kunne en faldende ROIC vise, at det er indtjeningen der er faldet, og at selskabet simpelthen ikke kan generere det samme afkast mere.

Eksempel på brug af ROIC

Herunder ses et eksempel på brugen af ROIC (kilde: Investopedia)

ROIC eksempel

Udregningerne starter med at lægge EBIT (earnings from continuing operations before interest expenses and income taxes) sammen med operating lease interest (renter fra driftsleasing). Herefter trækkes skat fra, hvilket giver et netto resultat efter skat på $3,5 milliarder. Dette er tælleren.

Nævneren finder vi ved først at lægge langtidsgæld og andre lån, egenkapitalen og aktiverede operationelle leasingforpligtelser sammen. Herefter trækker vi kontantbeholdning og værdien af ophørt drift fra det forrige beløb. Dette giver os samlet $22,2 milliarder. Find gennemsnittet mellem dette tal og det forrige års investerede kapital, og vi ender med samme tal.

Alt i alt er ROIC 15,9%.

Som Investopedia også skriver selv, ville denne udregning være svær at lave kun med resultatopgørelsen og balancen, da nogle af disse tal ligger begravet.

Du kan finde tallene her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ROIC på dansk?

ROIC på dansk betyder afkast på investeret kapital. Der er ikke et dansk nøgletal for Return on Invested Capital, hvorfor det oftest blot kaldes for ROIC (også på dansk).

Hvad er en god ROIC?

En ROIC under 2% anses oftest som skadende for selskabets kapital – altså gør det mere skade end gavn. Det omvendte gælder altså for alt over 2%. Det kan være svært at angive en specifik ROIC, der er god. En god måde at gøre det på, er dog at sammenligne med markedsgennemsnittet inden for de investeringer som selskabet har lavet.

Er ROIC og afkastningsgrad det samme?

ROIC og afkastningsgrad er ikke helt det samme, dog læner de sig lidt op ad hinanden. Selvom ROIC betyder “afkast på investeret kapital” direkte oversat, er der forskel på de to. Afkastningsgrad på engelsk kaldes ofte for: rate of return eller yield rate.

Hvad er en høj ROIC?

ROIC kan anses som værende høj, hvis den ligger markant over markedsgennemsnittet. Har alle konkurrenterne en ROIC på 4%, mens det selskab du kigger på kan præsentere en ROIC på 6%, vil dette være en god ROIC. Alt under 2% anses dog som dårligt.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.