etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Weighted Average Cost of Capital – WACC

WACC, der står for Weighted Average Cost of Capital, betyder på dansk de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Nøgletallet er et udtryk for de de gennemsnitlige kapitalomkostninger vægtet ud fra typen af kapital (gæld, aktieudstedelser, obligationer og andet).

WACC giver altså et indblik i de gennemsnitlige omkostningerne forbundet med at skaffe kapital i virksomheden.

WACC formel

WACC formel

Når du skal udregne WACC skal du bruge følgende nøgletal:

  • Egenkapital
  • Gæld
  • Omkostninger til egenkapital
  • Omkostninger til gæld
  • Skattesats

Udregningen ser således ud:

WACC = (Rd * (D / V) * (1 – Tc)) + ((E / V) * Re)

Hvor:

E = Værdi af egenkapitalen

D = Værdi af gæld

V = E+D

Re = Omkostninger til egenkapitalen

Rd = Omkostninger til gæld

Tc = Skattesats

Hvad er WACC?

WACC står for “Weighted Average Cost of Capital” er det vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Sagt på en anden måde vil de gennemsnitlige kapitalomkostninger være vægtet baseret på på forskellige typer kapital og de omkostninger, der følger med disse.

Dette kan sammenlignes med kapitalomkostninger, der er de samlede omkostninger, for den kapital der driver virksomheden (egenkapital og gæld).

Cost of Capital (kapitalomkostninger)

Kapitalomkostningerne er de samlede omkostninger ved finansiering. Det er altså den omskotning der er forbundet med kapitalen, der driver en virksomhed.

De fleste virksomheder benytter en kombination af gæld og egenkapital, hvilket er hvorfor man bruger WACC til at finde gennemsnittet af de to.

Coat of Capital er det afkast en virksomhed skal opnå, for at de skaber værdi. Målingen bruges til budgettering, så virksomheden kan vurdere om en investering vil give et påkrævede afkast.

Anvendelse af WACC

WACC er, som nævnt, de vægtede gennemsnitlige omkostninger til de forskellige typer finansiering, hvert af dem proportionalt vægtet afhængigt af situationen. På denne måde kan man hurtigt se, hvor meget et selskab skylder i renter pr. krone de finansieres.

Som investor vil du forvente at få en afkast på dine investeringer. Eftersom kapitalomkostningerne er det afkast, som aktionærer og gældshavere forventer, vil WACC være det gennemsnitlige afkast som de to interessenter kan forvente at modtage.

Samtidig vil virksomhedens WACC være det gennemsnitlige afkast, som de skal opnå, for ikke at tabe penge på deres finansieringer.

Som investor kan du bruge dette tal som en indikator for, om det er værd at investere i et selskab. Hvis WACC er minimumsraten for indtægter, for at virksomheden vil give et afkast til investorer, skal du blot trække WACC fra virksomhedens procentuelle afkast (eller sammenligne med ROIC).

Eksempel

Hvis vi antager at en virksomhed har et afkast på 20% på deres investeringer, hvor deres WACC (gennemsnitlige omkostninger til finansiering) ligger på 10%, vil deres samlede afkast være 10%. Sagt på en anden måde vil virksomheden tjene 10 øre pr. krone de bruger.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.