etoro logo

Invester sikkert og hurtigt i aktier hos eToro

– En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Invester i aktier på eToro

En brugervenlig platform med +23 mio. registrerede brugere

Invester i aktier uden gebyrer

Bankaktier: Liste og Investering

Bankaktier er meget ankelt aktier i banker, en sektor som blandt andet Warren Buffett længe har investeret i. Men det er ikke altid simpelt at købe disse aktier, for der er mere, der stikker under, så man skal investere i den finansielle sektor.

Liste med bankaktier

Lad os starte ud med at tage et kig på nogle af de banker, du kan investere i. På denne liste har vi både eksempler på danske bankaktier, amerikanske bankaktier og andre banker du måske kender.

Vigtige nøgletal til investering i bankaktier

Herunder gennemgår vi nogle gode nøgletal til analysering og sammenligning af forskellige bank aktier

Price-to-book (P/ B)

Price-to-book ratioen bruges til at sammenligne markedsværdien af et selskab med deres “book value” (egenkapital på dansk). Egenkapital er også alle selskabets materielle aktiver, hvilket udregnes ved at trække immaterielle aktiver (goodwill og patenter) og passiver fra selskabets aktiver. Jo højere P/B en bank har, jo højere er bankens værdi, hvis selskabet går konkurs, og alle deres aktiver skulle sælges.

Denne værdi er ofte lav, når det kommer til bank aktier. Ofte ses den endda under 1 (hvilket normalt vil få en aktie til at se meget undervurderet ud), da bankerne har risiko i forbindelse med deres handel med aktier.

Sammenlign bankernes P/B og se, hvem der har mest kapital og aktiver på hånden. Dette vil ofte give dig godt indsigt i, hvilke banker der har styr på deres hus.

Eksempel: Danske Bank har en P/B på 0.62 (28/04/2021) ifølge Yahoo.com.

Price-to-earnings (P/E)

P/E (price-to-earnings) bruges til at sammenligne et selskabs indtjening med deres aktiekurs. Jo højere vækstpotentiale og ugsigt et selskab har, jo højere vil P/E være. Bankaktier vil generelt have en lavere P/E, da de ikke vil opleve stor vækst. Ligesom P/B kan denne værdi bruges til at sammenligne bankerne direkte, for at se hvor man får det bedste tilbud. En P/E på 1 betyder, at du betaler 1 kr. pr. 1 kr. overskud selskabet producere, hvilket generelt set vil være bedre end en P/E på 10, hvor du betaler 10 kr. pr. 1 kr. overskud.

Husk dog, at der altid går mere ind i en analyse end et enkelt tal. Det er vigtigt at overveje, om et selskab oplever stor vækst, når man sammenligner P/E. Bankaktier kan godt variere fra 10-25, eller endda højere og lavere. Ser du en høj P/E hos en aktie, vil aktien ofte samtidig have en lavere P/B, og omvendt.

Eksempel: Danske Bank har en P/E på 24.69 (28/04/2021) ifølge Yahoo.com.

Return on equity (ROE)

ROE (egenkapitalafkast på dansk) er et udtryk af nettoresultatet i forhold til aktionærernes egenkapital, oftest udtrykt i procent. Sagt på en anden måde er det hvor meget profit, en bank (eller andet selskab) kan generer, ud fra de penge som investorerne har investeret i banken.

Dette nøgletal fortæller hvor rentabelt et selskab er. Det fortæller hvor effektivt et selskab kan generere penge vha. de penge, der er blevet investeret i selskabet. Dette er et hyppigt brugt nøgletal til analysering af banker, da den viser hvilke af bankerne, der er bedst til at opnå en høj pct. på investeret kapital, hvilket kan give dig en ide om, hvilke aktier der er forrest i feltet.

Eksempel: Danske Bank har en ROE på 2.71% (pct.) (28/04/2021) ifølge Yahoo.com.

Return on assets (ROA)

Return on assets (afkastningsgrad på dansk) er en indikator om, hvor rentabelt et selskab (eller bank) er, i forhold til alle selskabets aktiver. Dette er særligt brugbart i banksektoren, da en bank både låner kapital ud til forbrugere og virksomheder, og investerer deres penge i de finansielle markeder. Nøgletallet kan give en hurtig måde at sammenligne aktier, hvis man skal finde ud af, hvilken bank der er mest rentabel på nuværende tidspunkt.

ROA adskiller sig fra ROE, da man her også medtager selskabets gæld i udregningen. Dette kan give et anderledes billede, når man sammenligner aktier. En bank vil gerne have højere ROA, der måles i pct.

Eksempel: Danske Bank har en ROA på 0.12% (pct.) (28/04/2021) ifølge Yahoo.com.

Effeciency ratio (CIR)

Effeciency ratio (også kaldet cost-to-income – CIR) er en nøgletal, der viser, hvor effektivt et selskab bruger dets ressourcer internt i selskabet. Dette tal bruge ofte til at holde styr på og analysere præstationen af en bank. For at udregne dette nøgletal for en bank, dividerer man udgifter (eksklusiv renter) med omsætningen. Siden driftomkostningerne i en bank er tælleren, og omsætningen er nævneren, vil en lavere effeciency ratio være favorabelt for en bank og aktien.

En effeciency ratio på 50 pct. eller under anses som optimalt.

Eksempel: Danske Bank har en CIR på 67.2% (pct.) (28/04/2021) ifølge Statista.com.

Renten

Renten er en simpel, men god, indikator for, hvordan bankerne vil opleve den kommende tid. Er renten stigende, påvirker det ofte bankaktier positivt, da de kan tage højere renter for at låne penge ud. Samtidig vil kursen på bankaktier ofte falde, når renten også er faldende, da de lige netop ikke kan tage høje renter for at låne penge ud. Dette gælder både for danske og amerikanske aktier.

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.