etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Return on Equity (ROE) – Egenkapitalafkast

Hvad er ROE (Return on Equity)?

ROE betyder Return on Equity, eller Egenkapitalafkast på dansk, og er et eksplicit mål for, hvor effektiv en virksomheds drift er ift. den investerede kapital i virksomheden.

ROE udregnes ved at dividere indtjeningen med egenkapitalen. Da egenkapitalen udregnes ved at trække gæld fra virksomhedens aktiver, betragtes ROE også som en indikator for virksomhedens profitabilitet sammenlignet med egenkapitalen/aktiver.

Udregning af ROE

Return on Equity udregnes ved at dividere indtjeningen med den gennemsnitlige egenkapital. Indtjeningen er virksomhedens afkast minus udgifter, skat og renter. Egenkapital findes ved at trække passiverne (gæld) fra aktiverne. Har en virksomhed aktiver for 100 mio., men har lånt 30 mio., vil virksomheden have en egenkapital på 70 mio.

ROE vil altid blive udtrykt i procenter. Herunder kan du se formularen, der bruges til at finde tallet.

ROE

Dette kan ROE fortælle dig

ROE vil kunne fortælle dig, hvor god en virksomhed er til at generere et afkast i forhold til deres aktiver. Mange investorer bruger ROE som et led i deres aktieanalyse.

Et godt egenkapitalafkast er ikke universelt. For at kunne bestemme om et egenkapitalafkast er godt eller dårligt, skal man se på markedsgennemsnittet for den specifikke branche. Et godt egenkapitalafkast for en bankaktie er ikke nødvendigvis det samme for et tech selskab.

Kigger man eksempelvis på energiselskaber, vil en ROE på 10% være omkring markedsgennemsnittet [1]. Sammenlignes dette med Consolidated Edison’s ROE, der i mange år lå under 9% [2], har de altså en “dårlig” ROE.

Bruger du ROE alene, vil du ikke komme langt. Tallet kan hjælpe dig med, sammen med andre nøgletal, til at træffe en beslutning om en mulig investering. Nøgletal bør sjældent bruges alene, da man ikke vil få den fulde historie.

Brug ROE til at forsig vækstrate

Stabil og forudsigelig vækst er en god indikator, når du skal investere. Da egenkapitalafkast kan fortælle dig, hvor god en virksomhed er til at få deres egenkapital til at vokse, kan du bruge dette tal til at estimere fremtidig vækst. Selvom du ikke udelukkende kan bruge ROE til denne beregning, vil det være et godt sted at starte.

Identificér problemer med ROE

En høj ROE er ikke altid god. Hvis et selskab har en ROE der er dobbelt så høj som markedet, skal du være på vagt. ROE kan måske fortælle dig, hvor vidt et selskab har problemer eller utilregnelige udfald i deres drift.

Høj gæld

En mærkværdigt høj ROE kan blandt andet skyldes høj gæld. Hvis et selskab har en høj mængde gæld, vil deres deres egenkapital være lav. Dermed vil det se ud som om, at virksomheden er god til at skabe profit gennem deres egenkapital, selvom de måske blot har lånt aggressivt mange penge. Hold derfor øje med dette.

Kunstigt forhøjet indtjening

Derudover kan et højt egenkapitalafkast skyldes et boost i indtjening. Hvis et selskab har et enkelt år med høj indtjening, vil deres ROE være høj i den periode. Sker dette kan virksomhedens ROE være misledende høj.

Negativ indtjening

Slutteligt vil en negativ indtjening også forsage en høj ROE. Dog bør tallet aldrig udregnes, hvis indtjeningen er negativ, da det vil være misledende.

Eksempel på ROE

Hvis vi antager at en virksomhed har en indtjening på 50 mio. kroner, har aktiver for 700 mio. kroner og passiver for 200 mio. kroner, vil regnestykket se således ud:

Egenkapitalafkast = 50 / (700 – 200) = 10%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad står ROE for?

ROE står for Return on Equity og udregnes ved at dividere en virksomheds indtjening med egenkapitalen.

Hvad er en god ROE?

En god ROE er ikke universel. Det kommer meget an på, hvilken branche virksomheden opererer i. Brug derfor ROE til at sammenligne forskellige virksomheder inden for samme branche.

Hvad betyder ROE på dansk?

ROE på dansk betyder egenkapitalafkast.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.