etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization

Hvad er EBITDA?

EBITDA er et begreb, som kan bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske situation.

I Danmark svarer dette begreb til “Resultat af primær drift” eller “resultat før renter, skatter og afskrivninger”.

Dette nøgletal benyttes til at måle en virksomheds driftsrentabilitet og profitabilitet.

Hvad betyder EBITDA?

EBITDA står for: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Tallet består altså af flere dele:

  • E er for Earnings, I står for Interest og T er Taxes – som repræsenterer renter, skatter og afskrivninger
  • D og A udtrykker tilsammen Depreciation og Amortization (nedskrivninger og afskrivninger)

EBITDA = Nettoresultat + renter + skat + nedskrivninger + afskrivninger

Tallet er altså et udtryk for indtjeningen uden driftsudgifter, hvor man lægger renter, skat, afskrivninger/nedskrivninger og afskrivninger på immaterielle aktiver til beløbet.

Hvad fortæller EBITDA?

EBITDA er et tal, som fortæller om en virksomheds driftsrentabilitet og profitabilitet. Dette tal kan også være brugbart til at forstå, om en virksomhed er i stand til at klare sig selv uden hjælp fra eksterne tredje partere.

Driftsrentabilitet og profitabilitet

En virksomheds EBITDA kan bruges til at forstå, om en virksomhed er rentabelt eller ikke. Hvis EBITDA året igennem har været negativt, betyder det at virksomheden har haft underskud efter alle regnskabsprincipperne og altså ikke har været rentabel. Dette kan enten skyldes, at virksomhedens indtjening er for lille eller omkostningerne er alt for store.

På den anden side kan en positiv EBITDA sige noget om profitabilitet af en virksomhed. Hvis en virksomhed får et positivt driftsresultat, betyder det at deres omkostninger ikke er større end indtjeningen – eller noget andet har givet selskabet et plus på bundlinjen.

Hvordan kan EBITDA bruges til investering?

EBITDA kan være godt at have med i din analyse af en mulig investering. Med det finansielle nøgletal kan man nemt sammenligne forskellige virksomheder og deres individuelle resultater fra deres drift.

Det er et objektivt tal og gør det derfor nemmere for dig at vurdere investeringens muligheder også selv uden at have fået alle oplysninger om virksomheden.

Derudover kan tallet selvfølgelig vise dig, om investeringen giver mening eller ej. Hvis EBITDA er for lavt, vil en virksomhed ikke rykke sig, og det kan derfor være en investering, som er for risikofyldt.

Udregning

Som nævnt tidligere, ser EBITDA således ud:

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger

For at udregne en virksomheds EBITDA, skal man altså finde virksomhedens nettoresultat, renter, skatter og afskrivninger samt nedskrivninger på immaterielle aktiver.

Eksempel

Herunder kan du læse et eksempel på udregningen af EBITDA:

Virksomhedens nettoresultat er 500.000 kroner, renterne var 100.000 kr., skatter og afskrivninger lå på 130.000 kr., nedskrivning på immaterielle aktiver for ejerbolig er 20.000 kr., og nedskrivning på immaterielle aktiver er 150.000kr.

EBITDA = 500.000 kr. + 100.000 kr. + 130.000 kr. + 20.000 kr. + 150.000 kr. = 900.000 kr.

Ulemper og faldgruber

En af ulemperne ved EBITDA er, at det ikke er en del af GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), hvilket betyder, at det ikke er en specifik måde, en virksomhed skal udregne EBITDA på. Med flere måder at udregne tallet på, kan en virksomhed nemt “fuske” lidt med tallet, og på denne måde få det til at ligne, at selskabet klarer det bedre, end det egentlig gør.

EBITDA medregner heller ikke udgifter for aktiver, som skal bruges til at opnå driften. Dette kan være udgifter, som ikke er afskrivningsberettigede eller aktiver, der ikke indeholder nogen fortjeneste for virksomheden (fx goodwill).

Derudover medregnes heller ikke renter og andet løntab i form af personaleudgifter i en virksomheds EBITDA.

Sidst, men ikke mindst, kan EBITDA få et selskab til at se billigere ud, en det egentlig er. Hvis man laver en analyse baseret på EBITDA, i stedet for bundlinjen, vil man få nogle meget andre tal, der ser bedre ud på papiret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en god EBITDA?

Det er svært at give et klart svar på, hvad en god EBITDA er. Det kan nemlig variere meget fra virksomhed til virksomhed og afhænger blandt andet af selskabets størrelse samt dens ejerstruktur.

Hvad er afskrivninger?

Afskrivninger er overvejende udgifter forbundet med værdiforringelse af selskabets aktiver. Det kan eksempelvis være materielle ting som maskiner, kontorer osv., men også immaterielle aktiver som goodwill. Afskrivninger er et sted, hvor man kan spare penge og opnå en bedre EBITDA-udregning for virksomheden.

Hvad er nedskrivninger?

Nedskrivninger er nedjustering af værdien af en aktiv. Dette kan eksempelvis være maskiner, ejerboliger eller andet, der har tabt værdi. Hvor en afskrivning sker gradvist, sker en nedskrivning øjeblikketligt.

Hvad er forskellen mellem EBIT og EBITDA?

Forskellen på EBIT og EBITDA er, at man ved udregning af EBIT ikke medregner afskrivninger og nedskrivninger, som man gør ved EBITDA. Det første tal er tættere på driftsresultatet, hvor det andet er tættere på cash flow.

Hvad er et driftsresultat?

Driftsresultatet er summen af nettoresultat og renter, skatter, nedskrivninger og afskrivninger. Dette tal kan indikere hvor store en virksomheds driftsaktiviteter egentlig er.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.