etoro

Du risikerer at miste din kapital. Der kan være andre gebyr.

Cash flow (Pengestrøm)

Hvad er Cash Flow?

Cash flow er virksomhedens indbetalinger og udbetalinger – altså penge ind minus penge ud. På dansk kaldes dette for en “pengestrøm”. Med andre ord er det de penge, der strømmer ind og ud af en virksomhed.

Med cash flowet kan man beregne, om der er et overskud af indbetalinger eller udbetalinger. Sagt på en anden måde, kan man finde ud af, om virksomheden sælger for mere, end de bruger, eller om en virksomhed har for mange udgifter sammenlignet med indtægter.

Inadgående pengestrømme

Indadgående cash flow er penge, en virksomhed får ind på kontoen. Dette kan være ved salg af et produkt/en service.

Udadgående pengestrømme

Udadgående cash flow er penge, der forlader en virksomhed. Her kan der være tale om faste omkostninger (husleje og løn), betaling for produkter til lager eller andet.

Hvorfor er cash flow vigtigt?

Cash flow er vigtigt for en virksomhed, da man ved at have styr på pengestrømmen vil vide, om man har penge til overskud, om man kan betale sine regninger, eller hvor meget man er bagud hver måned. Mangel på cash flow kontrol er en af de mange grunde til, at en virksomhed skal dreje nøglen om. Det er derfor vigtigt at have et godt overblik over sin likviditet.

Er ens indadgående pengestrøm større end den udadgående, har man et positivt cash flow. Gælder det omvendte, kaldes det for et negativt cash flow. Ved at holde et kontrolleret overblik over pengestrømmen, giver det virksomheden et indblik i deres mulighed for at kunne betale regninger, samt hvor mange penge de har tilovers til investeringer og vækst.

Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse er en opgørelse over en virksomheds cash flow. Her får man et indblik i virksomheden pengestrømme, hvor likviditeten kommer fra, den generelle økonomiske tilstand og mere.

En pengestrømeopgørelse skal opdeles efter en virksomheds investerings-, finansierings og diftsaktivitet, så virksomheden får et overskueligt billede over hele forretningen. Denne opgørelse kan som sagt give et godt billede over forretningen, både til ejere, men også til investorer. Denne bruges ofte i investeringsanalyser, da det er en hurtig måde at se den økonomiske situation år efter år.

Pengestrømsopgørelse

Hvordan udregnes cash flow?

Cash flow er i sig selv meget simpelt: penge ind minus penge ud. Hvis man vil benytte det i sammenhængen med investering, er det fordelagtigt at have en projektion af fremtidigt cash flow.

For at kunne udregne en potentiel fremtidig pengestrøm, skal man først finde ud af den gennemsnitlige vækst i det frie cash flow (se en definition af dette i næste afsnit). Jo flere år man kan bruge i sin udregning, jo bedre.

Når du kender den gennemsnitlige vækst, kan du gange de nuværende frie likvider op med din tidshorisont. Vær opmærksom på at medregne inflation.

Udregningen ser altså således ud:

Fremtidig fri pengestrøm: Frie pengestrømme + projekteret indadgående cash flow – projekteret udadgående cash flow = sluttelige frie pengestrømme

Free Cash Flow (FCF)

Hvor pengestrømme (cash flow) er pengene der går ind og ud af virksomhedskontoen, så er frie pengestrømme (free cash flow) de penge, som virksomheden har tilbage, efter at tage højde for investeringsudgifter (bygninger, maskiner eller andet).

Hvis dette tal er positivt, har man et positivt cash flow, og det omvendte gælder et negativt cash flow.

Vil man udregne free cash flow, kan man følge formlen herunder:

FCF = OCF – CAPEX

OCF = Operating cash flow (indtjening fra driftsaktiviteter)

Capex = Capital expenditures (investering i materielle aktiver)

Anvendelse i investeringsanalyse

Pengestrømsopgørelsen (Cash flow statement) anvendes ofte i forbindelse med investering og valuering af virksomheder. Her ses ofte på både Free Cash Flow, indtjening gennem driften, investering og finansiering, da det giver et godt billede af både den nuværende, forhenværende og mulige fremtidige økonomiske situation hvad angår gæld, investering og likvide midler.

Pengestrømsopgørelsen er en del af fundamental analyse, hvor man kigger dybt ind i virksomhedens tal samt hvordan disse opfører sig. Ved at analysere forskellige nøgletal, forsøger man at finde ud af, om aktiekursen for et selskab vil stige eller falde.

[lwptoc]

Om forfatteren: Jeg har i flere år begået mig i investering på hobby plan, både i aktier, obligationer, krypto og alt derimellem. Min porteføjle består primært af udbytteaktier og andre langtidssigtede køb, og mit mål er at opnå finansiel frihed gennem afkast og udbytte fra mine investeringer.

Mest populære børsmæglere

etoro
Stjerne (transparent)

68% af CFD-detailinvestorer taber penge

Hos eToro kan du handle med CFD’er, som er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. Ca. 68% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.